Kültür Rotaları programı Avrupa Konseyi (Demokrasi Genel Müdürlüğü) tarafından 1987 yılında oluşturulan Santiago de Compostela Deklarasyonu ile yürürlüğe sokulmuştur.

Avrupa Konseyi Kültür Rotaları insanları ve mekanları, ortak tarih ve kültürel miras ağlar üzerinde bir araya getirerek Avrupa’nın zengin ve geniş mirasının keşfedilmesini ve ziyaret edilmesini amaçlar. Bunu yaparken de Avrupa Konseyi’nin değerleri olan insan hakları, kültürel çeşitlilik, kültürler arası diyalog ve sınırlar ötesi ortak paylaşımları gözetir.

Otuzdan fazla mevcut bulunan Avrupa Konseyi Kültür Rotası Avrupa’daki ve diğer coğrafyalardaki bireyler için dinlenme ve öğrenme imkânı sunarken diğer yandan da sorumlu turizme ve sürdürülebilir gelişmeye önemli ölçüde katkı sağlar. Mimari ve peyzajdan dini etkilere, gastronomiden ve somut olmayan kültürel mirastan Avrupa sanatına, müziğine ve edebiyatına kadar birçok farklı temayı kapsar.

Avrupa Konseyi Kültür Rotası belgesi bir mükemmellik garantisidir. Bu belgeyi edinmiş ağlar yaratıcı aktiviteler ve projeler düzenler. Bu projeler genelde beş ana eylem planında gerçekleşir: araştırma ve geliştirmede birliktelik, kültürel hafızanın geliştirilmesi ve Avrupa mirası/tarihi, Avrupalı gençler için kültür ve eğitim değişim programları, modern kültür-sanat pratikleri, kültür turizmi ve sürdürülebilir kültürel gelişim.

Avrupa Konseyi bu program aracılığıyla uluslararası kültür ve turizm yönetim modeli sunar ve ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler ile kuruluşlar, dernekler ve sosyoekonomik aktörler arasında bir birliktelik yaratır.

sertifika logosu