Council of Europe Internet portal
Strona główna
O Radzie Europy
  Dla prasy
Komunikaty
Zasoby multimedialne
Ściągnij logo
Szczytu

Zdjęcia
17 maja 2005
16 maja 2005
Zdjęcia ze Szczytu
Szczyt Młodzieży
Parada Schumana
Posiedzenie MOP
Przygotowania do Szczytu
Ściągnij
Przyjęte teksty
  Deklaracja finalna
Plan działania
W skrócie
  Dlaczego Szczyt?
Cele Szczytu
Dokumenty
  Lista Szefów Delegacji
Lista mówców
Program
Przyjęte dokumenty
Przemówienia
Relacje z posiedzeń
Życiorysy
Bliżej
  Dossier tematyczne
  Ważne stronyPolskie przewodnictwo
Polska strona o Szczycie
Stałe polskie przedstawicielstwo
  Biura Informacyjne
Strony internetowe państw
Strony internetowe "O Szczycie"
Archiwum
Poprzednie Szczyty
Część tekstów jest dostępna tylko i wyłącznie w wersji oryginalnej
Zamknięcie prac Szczytu Rady Europy i przyjęcie deklaracji oraz planu działania
Trzeci Szczyt Szefów Państw i Rządów Rady Europy, który miał miejsce w Warszawie w dniach 16 i 17 maja, zakończył się przyjęciem Deklaracji Politycznej i Planu Działania, wyznaczających główne zadania Organizacji na przyszłe lata.
Przyjęte teksty
Deklaracja finalna
Plan działania

Wystąpienia zamykające
Terry Davis: "Ten Szczyt zapisze się w historii jako Szczyt jedności europejskiej"
Adam Daniel Rotfeld, ustępujący Przewodniczący Komitetu Ministrow i Minister Spraw Zagranicznych Polski
Diogo Freitas do Amaral, nowowybrany Przewodniczący Komitetu Ministrów i Minister Spraw Zagranicznych Portugalii
Aleksander Kwasniewski, Prezydent Polski

Relacje z posiedzeń
Podsumowanie polskiego przewodnictwa w Komitecie Ministrów podczas Szczytu w Warszawie
Rada Europy - OBWE: wspólna deklaracja dla wzmocnienia współpracy [Wspólna deklaracja]
Jean-Claude Juncker, odpowiedzialny za przygotowanie raportu na temat stosunków między Radą Europy i UE
"Jeśli chodzi o meritum sprawy, rywalizacja między Radą Europy i Unią Europejską nie ma prawa mieć miejsca" oświadczył Jean-Claude Juncker, Premier Luksemburga. Podkreśłił również, w obecności Szefów Państw i Rządów zgromadzonych w Warszawie, że te dwie organizacje świetnie się uzupełniały. Szefowie Państw przyjęli Deklarację Polityczną, w której wyznaczyli go jako osobę odpowiedzialną za "przygotowanie raportu na temat stosunków między Radą Europy i UE".
Przemówienie

Terroryzm, przestępczość zorganizowana i handel ludźmi: trzy główne konwencje otwarte do podpisu przez państwa członkowskie
Lista państw sygnatariuszy
Więcej informacji
Wygłosili...
Aleksander Kwaśniewski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: “Europa posiada dziedzictwo, Europa posiada tożsamość, Europa posiada obywateli, z których możemy być dumni. Rada Europy powinna iść coraz dalej na drodze dialogu”
Przemówienie otwarcia
III sesja

Rene van der Linden: “Rada Europy ma do odegrania kluczową rolę w Europejskiej Architekturze jutra” (więcej...)
Przemówienie - I dzień
Przemówienie - II dzień

Terry Davis, Sekretarz Generalny Rady Europy: „Wyrażam przekonanie, że Rada Europy jest przyszłością. Europa przyszłości to Europa zjednoczona, w której jedność oparta jest na podstawowych wartościach – demokracji, prawach człowieka i rządach prawa.”
Przemówienie - I dzień
Przemówienie - II dzień

Giovanni Di Stasi broni zasady subsydiarnosci jako jednej z podstawowych zasad demokracji lokalnej
Przemówienie - I dzień
Przemówienie - II dzień

Alvaro Gil Robles: problemy związane z ochroną Praw Człowieka powinny być rozwiązywane na drodze ciągłego dialogu z władzami narodowymi
Przemówienie

Luzius Wildhaber: “Trybunał Praw Człowieka to nie tylko instytucja europejska, to symbol.”
Przemówienie

Wszystkie przemówienia wygłoszone w trakcie Szczytu są dostępne w tym dokumencie:
Ogół przemówień
Imprezy towarzyszące Szczytowi
 
Szczyt ''Młodzieży''
  15-16 maja, SEJM
Strona specjalna
Galeria zdjęć
 
Inne wydarzenia
  Parada Schumana i Inne
Ekspozycje
 
Posiedzenie MOP
  14-15 maja, Uniwersytet
Strona specjalna
Galeria zdjęć
 
 W centrum uwagi
  Wkład Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Zgromadzenia Parlamentarnego w prace Warszawskiego Szczytu
Więcej informacji
 

  Szczyt na żywo: ponad 7600 połączeń ze stroną internetową podczas pierwszego dnia szczytu i 10 176 połączeń łącznie w ciagu dwóch dni trwania Szczytu. (więcej...)  
 Zobacz również
  Apel Europejskich Ministrów Edukacji z okazji Warszawskiego Szczytu
 

  Deklaracja finalna Szczytu Młodzieży, przekazana Szefom Państw i Rządów
 

  Raport Główny Nadzwyczajnego Posiedzenia Komitetu Łącznikowego MOP
 
 Wywiady
 
  Adam Daniel Rotfeld, Przewodniczacy Komitetu Ministrów Rady Europy, Polski Minister Spraw Zagranicznych
René Van der Linden, Przewodniczacy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
Terry Davis, Sekretarz Generalny Rady Europy
Giovanni di Stasi, Przewodniczący Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy
Maud de Boer-Buquicchio, Zastępca Sekretarza Generalnego Rady Europy
Nasze Wywiady