Council of Europe Internet portal
Strona główna
O Radzie Europy
  Dla prasy
Komunikaty
Zasoby multimedialne
Ściągnij logo
Szczytu

Zdjęcia
17 maja 2005
16 maja 2005
Zdjęcia ze Szczytu
Szczyt Młodzieży
Parada Schumana
Posiedzenie MOP
Przygotowania do Szczytu
Ściągnij
Przyjęte teksty
  Deklaracja finalna
Plan działania
W skrócie
  Dlaczego Szczyt?
Cele Szczytu
Dokumenty
  Lista Szefów Delegacji
Lista mówców
Program
Przyjęte dokumenty
Przemówienia
Relacje z posiedzeń
Życiorysy
Bliżej
  Dossier tematyczne
  Ważne stronyPolskie przewodnictwo
Polska strona o Szczycie
Stałe polskie przedstawicielstwo
  Biura Informacyjne
Strony internetowe państw
Strony internetowe "O Szczycie"
Archiwum
Poprzednie Szczyty
Część tekstów jest dostępna tylko i wyłącznie w wersji oryginalnej

-

Warszawski Szczyt w sieci internetowej

Po raz pierwszy, Szczyt Rady Europy jest transmitowany na żywo w całości na stronie internetowej. Takie rozwiązanie techniczne było możliwe dzięki umowom zawartym między Radą Europy i francuską agencją, specjalizującą się w przekazie drogą internetową a polską telewizją publiczną. Ta ostatnia odpowiedzialna za oprawę audiowizualną Szczytu filmuje ogół wydarzeń, debat i innych uroczystości. Obrazy, transmitowane przez satelitę we Francji, są następnie zamieszczane na stronie Rady Europy, http://www.coe.int/, jak również na polskim portalu o Szczycie www.warsawsummit.pl

Strona internetowa, przygotowana przez polski rząd informuje uczestników o przebiegu na bieżąco przemówień i spotkań. Dziesiątki telebimów w Zamku Królewskim transmitują debaty i przemówienia Szefów Państw i Rządów. Indywidualne komputery są udostępnione każdej delegacji w sali spotkań.

Strona internetowa, stworzona specjalnie w 6 językach na potrzeby Szczytu, pozwala ekipom Rady Europy, pracującym w Strasburgu i Warszawie, komunikować szybko przemówienia, deklaracje i zdjęcia ze Szczytu.

Warszawski Szczyt pozostanie pierwszym międzynarodowym spotkaniem politycznym na najwyższym poziomie, który został udostępniony w całości i w przekazie na żywo. Dziesiątki godzin odbieranych obrazów i dźwięków, potencjalnie dostępnych, przyczyniają się do uczynienia tego wydarzenia przejrzystym dla obywateli.