Council of Europe Internet portal
Strona główna
O Radzie Europy
  Dla prasy
Komunikaty
Zasoby multimedialne
Ściągnij logo
Szczytu

Zdjęcia
17 maja 2005
16 maja 2005
Zdjęcia ze Szczytu
Szczyt Młodzieży
Parada Schumana
Posiedzenie MOP
Przygotowania do Szczytu
Ściągnij
Przyjęte teksty
  Deklaracja finalna
Plan działania
W skrócie
  Dlaczego Szczyt?
Cele Szczytu
Dokumenty
  Lista Szefów Delegacji
Lista mówców
Program
Przyjęte dokumenty
Przemówienia
Relacje z posiedzeń
Życiorysy
Bliżej
  Dossier tematyczne
  Ważne stronyPolskie przewodnictwo
Polska strona o Szczycie
Stałe polskie przedstawicielstwo
  Biura Informacyjne
Strony internetowe państw
Strony internetowe "O Szczycie"
Archiwum
Poprzednie Szczyty
Część tekstów jest dostępna tylko i wyłącznie w wersji oryginalnej
Posiedzenie Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych (MOP) - Warszawa, 14 Maja 2005
Nadzwyczajne Posiedzenie Komitetu Łącznikowego Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych obraduje na Uniwersytecie Warszawskim w sobotę 14 Maja 2005. Uczestnicy zbiorą się przy pomniku Warszawskiego Getta w niedzielę rano 15 Maja.

Jan Truszczyński, Wiceminister Spraw Zagranicznych Polski, Terry Davis, Sekretarz Generalny Rady Europy i Anneliese Oeschger, Przewodnicząca Konferencji dokonali otwarcia posiedzenia.  To wydarzenie jest organizowane przez Komitet Łącznikowy, Dyrekcję General Spraw Politycznych przy wsparciu Biura Informacji Rady Europy w Warszawie. (więcej...)
Zdjęcia z posiedzenia

Nadzwyczajne posiedzenie Komitetu Łącznikowego MOP
Podczas obrad 14 maja na Uniwersytecie Warszawskim, MOP uznały, że powinny łączyć się już na etapie przygotowawczym projektów, aby lepiej upowszechniać i podnosić wartość prac Rady Europy (więcej...)
Raport Główny

Jan Truszczyński: ''Międzynarodowe Organizacje Pozarządowe (MOP) wniosły znaczący wkład w prace Warszawskiego Szczytu''
Odwołując się do nadwyczajnego posiedzenia MOP, Jan Truszczyński, Wiceminister Spraw Zagranicznych Polski poruszył kwestię determinacji Komitetu Ministrów, aby wyciągnąć korzyści z faktu zainicjowanego poprzez etap refleksji przed Szczytem, i w ten sposób uczynić Radę Europy silną, dynamiczną i odmłodzoną. „Jednomyślne działanie z naszymi partnerami, a w szczególności z MOP, posiadających status uczestników przy Radzie Europy, przyczyni się do wsparcia Rady Europy, aby osiągnąć ten cel z korzyścią dla milionów Europejczyków” oświadczył.

Terry Davis: ''Wsparcie MOP jest kluczowe dla sukcesu działań Rady Europy''
„Moim życzeniem jest, aby MOP zostały wyraźnie ujęte w Planie Działania jako partnerzy. Faktem jest, że obecność MOP będzie konieczna, aby przełożyć na realia, liczne punkty zdefiniowane w Planie Działania, a w szczególności jeśli chodzi o działania w terenie, wdrożenie standardów, jak również ocenę i kontynuację wyników” oświadczył Terry Davis podczas konferencji MOP.
przemówienie

Nadzwyczajne Posiedzenie Komitetu Łącznikowego
Zgromadzone grupy robocze podkreśliły szczególną rolę MOP, które poprzez ich społeczne korzenie i bliskość realiów, mogą przyczynić się do ograniczenia dystansu między liderami politycznymi a konkretnymi troskami obywateli. (więcej...)
Raport Główny


  Wywiady & Przemówienia
Annelise Oeschger, Przewodnicząca Konferencji MOP Rady Europy
Wywiad
Przemówienie
  Dokumenty
Wkład Konferencji MOP Rady Europy w prace III Szczyt Rady Europy
Program
Raport Główny
  Ważne strony
Rada Europy - strona internetowa MOP