Council of Europe Internet portal
Strona główna
O Radzie Europy
  Dla prasy
Komunikaty
Zasoby multimedialne
Ściągnij logo
Szczytu

Zdjęcia
17 maja 2005
16 maja 2005
Zdjęcia ze Szczytu
Szczyt Młodzieży
Parada Schumana
Posiedzenie MOP
Przygotowania do Szczytu
Ściągnij
Przyjęte teksty
  Deklaracja finalna
Plan działania
W skrócie
  Dlaczego Szczyt?
Cele Szczytu
Dokumenty
  Lista Szefów Delegacji
Lista mówców
Program
Przyjęte dokumenty
Przemówienia
Relacje z posiedzeń
Życiorysy
Bliżej
  Dossier tematyczne
  Ważne stronyPolskie przewodnictwo
Polska strona o Szczycie
Stałe polskie przedstawicielstwo
  Biura Informacyjne
Strony internetowe państw
Strony internetowe "O Szczycie"
Archiwum
Poprzednie Szczyty
Część tekstów jest dostępna tylko i wyłącznie w wersji oryginalnej
Poprzednie Szczyty
Październik 1993, Szczyt Rady Europy w Wiedniu nakreślił wówczas nowe zadania. Szefowie Państw i Rządów podjęli decyzję o nadaniu Radzie Europy roli strażnika w zakresie bezpieczeństwa demokratycznego opartego na prawach człowieka, demokracji i państwie prawa. Bezpieczeństwo demokratyczne jest równocześnie elementem bezpieczeństwa militarnego gdyż stanowi warunek stabilności i pokoju na kontynencie.

Październik 1997, Szefowie Państw i Rządów przyjęli Plan Działania podczas Szczytu Rady Europy w Strasburgu, aby podkreślić znaczenie prac Rady Europy w czterech dziedzinach takich jak: demokracja i prawa człowieka, spójność społeczna, bezpieczeństwo obywateli, wartości demokratyczne i różnorodność kulturowa.

 

  Szczyt w Strasburgu, 1997
Deklaracja Końcowa
Plan Działania
Przemówienia ze  Szczytu
  Szczyt w Wiedniu, 1993
Deklaracja Wiedeńska