Council of Europe Internet portal
Strona główna
O Radzie Europy
  Dla prasy
Komunikaty
Zasoby multimedialne
Ściągnij logo
Szczytu

Zdjęcia
17 maja 2005
16 maja 2005
Zdjęcia ze Szczytu
Szczyt Młodzieży
Parada Schumana
Posiedzenie MOP
Przygotowania do Szczytu
Ściągnij
Przyjęte teksty
  Deklaracja finalna
Plan działania
W skrócie
  Dlaczego Szczyt?
Cele Szczytu
Dokumenty
  Lista Szefów Delegacji
Lista mówców
Program
Przyjęte dokumenty
Przemówienia
Relacje z posiedzeń
Życiorysy
Bliżej
  Dossier tematyczne
  Ważne stronyPolskie przewodnictwo
Polska strona o Szczycie
Stałe polskie przedstawicielstwo
  Biura Informacyjne
Strony internetowe państw
Strony internetowe "O Szczycie"
Archiwum
Poprzednie Szczyty
Część tekstów jest dostępna tylko i wyłącznie w wersji oryginalnej

-
Ten wywiad nie podlega ochronie z zakresu praw autorskich i przeznaczony jest do powszechnej publikacji

Wywiad z René van der Linden, Przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

9 marca 2005 r.


Prowadzący wywiad: Panie Przewodniczący, czy mogę zapytać jakie są Pańskie nadzieje i oczekiwania związane ze Szczytem w Warszawie?

René van der Linden: Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć dobry wynik w tym sensie, że Unia Europejska i Rada Europy obiorą wspólną drogę współpracy na przyszłość, że Rada Europy zostanie uznana szkołą demokracji, dbającą w Europie o podstawowe zasady i wartości w dziedzinie demokracji, praworządności i praw człowieka.

Ale przede wszystkim, byśmy uniknęli w przyszłości nowych linii podziału w Europie. I w tym celu trzeba będzie wykorzystać tę ogólnoeuropejską organizację – Radę Europy – z przedstawicielami wyłonionymi w bezpośrednich wyborach, w czterdziestu sześciu państwach członkowskich Rady Europy, we wszystkich regionach naszego kontynentu. Przedstawiciele ci wnoszą prawdziwy wkład do dyskusji parlamentarnych na podstawie podwójnego mandatu: jednego – europejskiego w Radzie Europy, a drugiego – krajowego we własnych państwach członkowskich. Rada Europy przedstawia nieodzowną dodatnią wartość dla Unii Europejskiej i musimy to w pełni wykorzystać.

04.2005