Назад

Dijalog o nacionalnoj politici mentalnog zdravlja održan u Beogradu

Beograd 13/06/2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Dijalog o nacionalnoj politici mentalnog zdravlja održan u Beogradu

U Beogradu je u periodu od 8-9. juna održan dvodnevni intenzivni dijalog “Ka novoj politici mentalnog zdravlja i lečenju zasnovanom na ljudskim pravima“. Više od pedeset psihijatara, psihologa, socijalnih radnika, pravnika, pacijenata i članova njihovih porodica okupilo se radi razgovora o brojnim složenim pojedinostima politike mentalnog zdravlja kroz demokratsku raspravu koja se bavila zakonskim rešenjima, najboljom praksom, i operativnim pitanjima.

 

Konferenciju su zajednički organizovali Savet Evrope (SE), u okviru projekta "Jačanje zaštite ljudskih prava lica lišenih slobode i osuđenih lica u Srbiji“, a koji se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope "Horizontal Facility“ za Zapadni Balkan i Tursku, i Beogradska kancelarija Međunarodne mreže za pomoć (International Aid Network - IAN) i Zdravstveni centar Trst u okviru projekta EQUAL koji finansira region Friuli Venezia Giulia Region - L.R. 19/2000 – Italija.

 

Dijalog je organizovan kao jedna od više aktivnosti Saveta Evrope i Evropske unije u okviru Programa podrške (Horizontal Facility) koji podržava nadležne organe u Srbiji na njihovom putu pridruživanja EU. Javna rasprava je suštinski važan preduslov demokratije i zato uživa snažnu podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Saveta Evrope. Konferencija je dala doprinos dijalogu o politici i izboru strateških opcija uoči donošenja nove Strategije mentalnog zdravlja od strane Ministarstva zdravlja. Zahvaljujući sveobuhvatnoj podršci koja je prilagođena potrebama korisnika i zasnovana na glavnim nacionalnim prioritetima reflektovanim u nacionalnim dokumentima politike (Akcioni planovi za Poglavlja 23 i 24, a od nedavno i Poglavlja 19 i 28) ova zajednička aktivnost Evropske unije i Saveta Evrope postigla je širu uključenost korisnika i dovela do promena na različitim nivoima.

 

To je jedna od brojnih dodatih vrednosti ostvarenih kroz finansijsku podršku EU Srbiji.

 

Detaljnije informacije možete naći ovde.


Популарни линкови Популарни линкови
Пратите нас Пратите нас