Назад

Konferencija Saveta Evrope i evropske unije sa korisnicima programa "Horizontal Facility"

SAVET EVROPE, EVROPSKA UNIJA I MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE SA KORISNICIMA PROGRAMA ”HORIZONTAL FACILITY” RAZGOVARALI O NAPRETKU I REZULTATIMA PROGRAMA
Beograd 12.06.2018
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
Photo © Tanjug (Rade Prelic)

Photo © Tanjug (Rade Prelic)

Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije; ambasador Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji; Delfin Frejman, šef sektora pri Generalnom direktoratu Saveta Evrope za programiranje i Tim Kartrajt, šef misije Saveta Evrope u Beogradu, danas su otvorili konferenciju koja okuplja institucije korisnike zajedničkog programa Saveta Evrope i Evropske unije “Horizontal Facility” za zapadni Balkan i Tursku, kako bi razgovarali o napretku i rezultatima programa.

 

Trogodišnji program pod nazivom “Horizontal Facility” (od maja 2016. do maja 2019.), ima za cilj pružanje podrške vlastima na zapadnom Balkanu i u Turskoj u aktivnostima na usklađivanju sa evropskim standardima u tri ključne oblasti: sprovođenje pravde; suzbijanje korupcije, privrednog i organizovanog kriminala; i sprečavanje diskriminacije i zaštita prava osetljivih grupa.

U uvodnom izlaganju o važnosti programa “Horizontal Facility” za Srbiju, ministar za evropske integracije, Jadranka Joksimović, istakla je važnost održivih i kontinuiranih reformi u oblastima u vezi sa pregovaračkim poglavljima 23 i 24 za pristup Evropskoj uniji. “U srcu procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji leži set vrednosti koji se bazira na vladavini prava”, rekla je ministar. Ona je takođe istakla da je Srbija posvećena stvaranju društva i države koja će biti modernija, transparentnija, efikasnija u smislu servisa svojim građanima; koja garantuje slobode koje baštini i čuva Savet Evrope kao jedna od najstarijih i najvažnijih evropskih institucija.

 

Ambasador Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, naglasio je da je “Horizontal Facility” program Evropske unije, Saveta Evrope i Srbije o zajedničkim vrednostima, u koji je Evropska unija uložila 20 miliona evra. “Program “Horizontal Facility” za zapadni Balkan i Tursku je sjajan primer uspešne saradnje, koji pretvara zajedničke vrednosti kao što su demokratija, vladavina prava, socijalna i ekonomska pravda u konkretnu korist za naša društva i građane”, rekao je ambassador Fabrici. On je takođe ukazao na to da Evropska unija podržava Srbiju u procesu reformi kroz važne aktivnosti sa partnerima kao što je Savet Evrope, i da su upravo osnovne vrednosti razlog zbog kog je proces reforme toliko bitan.

 

Šef misije Saveta Evrope u Beogradu, Tim Kartrajt, istakao je odličnu saradnju tri glavna aktera u ovom programu: Saveta Evrope, Evropske unije, i naravno, vlasti u Srbiji, institucija i partnera. On je ukazao na jedinstvenu vrednost koja se ostvaruje kreiranjem tehničke pomoći Saveta Evrope prema preporukama monitoring tela Saveta Evrope. Stoga, mere kojima se garantuje usklađivanje sa standardima Saveta Evrope direktno doprinose procesu pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

 

Konferenciji su pristustvovali predstavnici institucija koje su korisnici progama, uključujući Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ministarstvo za javnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo zdavlja, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Kancelariju za ljudska i manjinska prava, Vrhovni kasacioni sud, Republičkog javnog tužioca, Pravosudnu akademiju, Državno veće tužilaca, organizacije civilnog društva, kao i predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji i Saveta Evrope. Učesnici su analizirali postignute rezultate i dali predloge i smernice za sprovođenje sedam projekata u okviru programa „Horizontal Facility“:

 • Jačanje zaštite ljudskih prava lica lišenih slobode i osuđenih lica u Srbiji

 • Podrška efikasnim pravnim sredstvima i uzajamnoj pravnoj pomoći

 • Jačanje pravnih garancija nezavisnih i nepristrasnih sudova

 • Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju u Srbiji

 • Podsticanje demokratske kulture u školama

 • Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji

 • Jačanje zaštite nacionalnih manjina

 

Ukupna vrednost budžeta za ove projekte iznosi oko 3,5 miliona evra.

 

Kontakti za medije:

Ms Mona Alghaith, Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu

Ms Danijela Božović, Delegacija Evropske unije u Srbiji


Популарни линкови Популарни линкови
Пратите нас Пратите нас