Projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve“ u Srbiji, predlaže niz komplementarnih mera na nivou politika, na lokalnom i regionalnom nivou, za dalje unapređenje kvalitetnog obrazovanja u Srbiji. Ovo se postiže kroz negovanje demokratske kulture i inkluzije, i suzbijanje svih oblika diskriminacije u formalnom obrazovanju, a u skladu sa standardima i alatima koje je razvio Savet Evrope u konsultacijama sa glavnim partnerima i krajnjim korisnicima.

Projekat se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ u periodu od 2023. do 2026. godine.


Šta su ciljevi projekta?

 • unaprediti kvalitet obrazovanja negovanjem demokratske kulture u formalnom obrazovnom sistemu i rešavanjem problema diskriminacije primenom evropskih standarda
 • podrška kreatorima politika da dalje unaprede prakse i politike u skladu sa politikama Evropske unije i standardima Evropske unije i Saveta Evrope
 • da osigura promovisanje demokratske kulture kao ključnog elementa kvalitetnog obrazovanja, kroz podizanje svesti društva o ovim temama


Ko su korisnici projekta?

 • Ministarstvo prosvete, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i druge obrazovne institucije
 • osnovne i srednje škole u Srbiji uključujući nastavnike, nastavnice i školske uprave, učenike, učenice, roditelje i njihove zajednice
 • društvo Srbije koje će koristiti prednosti obrazovnog sistema koji je obogaćen demokratskom kulturom


Kako se sprovodi projekat?

 • kroz intervencije na školskom i nivou obrazovnih politika
 • kroz ciljanu izgradnju kapaciteta, podizanje svesti, autentične školske projekte i zajedničke školske aktivnosti, sastanke radnih grupa i vršnjačke razmene
 • izgrađen je na rezultatima saradnje u prethodne dve faze programa, kroz projekte „Podsticanje demokratske kulture u školama“ (2016-2019) i „Kvalitetno obrazovanje za sve“ (2019-2022)


Koje rezultate očekujemo?

 • kreatori obrazovnih politika uključuju Referentni okvir kompetencija za demokratsku kulturu u obrazovni sistem za dobrobit svih ljudi
 • nastavnici/nastavnice, uprava škole, prosvetni radnici/radnice, drugo školsko osoblje, učenici i učenice, roditelji i lokalna zajednica imaju korist od smanjenja broja slučajeva diskriminacije i nasilja, kao i od većeg međusobnog razumevanja, tolerancije i mirnog suživota u kulturno raznolikom društvu
 • podignuta je svest o značaju demokratske kulture kao ključnog elementa kvalitetnog obrazovanja za sve


Koliki je budžet projekta?

Ukupan budžet projekta je 1 000 000 EUR.

Celokupna izdvojena sredstva za Horizontal Facility program iznose 41 milion EUR (85% finansira Evropska unija, 15% finansira Savet Evrope).


Kako da dobijemo više informacija?


O programu Horizontal Facility za Zapadni Balkani Tursku 

„Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku” je zajednička inicijativa Evropske unije i Saveta Evrope koja omogućava korisnicima na Zapadnom Balkanu i Turskoj da ispune svoje reformske agende u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i da se usklade sa evropskim standardima, što je takođe prioritet u procesu proširenja EU.