Назад Отворени дани медијскe писмености у Србији: Регулаторно тело организoвaло обуку о медијској писмености за васпитачице и васпитаче

Отворени дани медијскe писмености у Србији: Регулаторно тело организoвaло обуку о медијској писмености за васпитачице и васпитаче

Уз подршку Европске уније и Савета Европе, Регулаторно тело за електронске медије у Србији (РЕМ) организовало је догађај са циљем промоције медијске писмености, пружајући унапређено знање, препоруке и алатке за промовисање медијске писмености за 90 запослених у предшколским установама, у оквиру кампање  „Отворени дани медијскe писмености“.

Кампања је спроведена као резултат напора РЕМ-а да развије своје капацитете за опремање предшколских васпитача и васпитачица алатима потребним за учење безбедне навигације у дигиталном свету. Један од кључних разлога да се обуке фокусирају на децу предшколског узраста је истраживање спроведено у сарадњи са РЕМ-ом 2022. године, где је 69,7 одсто запослених у предшколским установама изразило забринутост у погледу утицаја друштвених мрежа на децу, категоризујући тај утицај као „штетан“ или „врло штетан“.

Васпитачи и васпитачице су позвали на проширење иницијатива за медисјку писменост и изразили интересовање за употребу пружених образовних алата и дубљу сарадњу са РЕМ-ом у будућности, препознајући суштинску вредност синергије на том пољу. Консензус међу запосленим у предшколским институцијама је да подстицање родитељске свести има велику важност за холистичко образовање деце.

Пројекат „Заштита слободе изражавања и медија у Србији (PRO-FREX)“ је део заједничког програма Европске уније и Савета Европе "Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску".

Београд 9-16. октобар 2023.
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page

Projekat „Zaštita slobode izražavanja i medija u Srbiji (PRO-FREX)“ omogućava institucijama korisnicima i organizacijama civilnog društva u Srbiji da napreduju ka ispunjavanju svojih reformskih agendi u oblasti slobode izražavanja i slobode medija, u skladu sa evropskim standardima.

Cilj projekta je da doprinese unapređenom okruženju za realizaciju prava na slobodu izražavanja, posebno od strane novinara i medijskih aktera, u pluralističkijem i bezbednijem medijskom okruženju, i u skladu sa standardima koji su postavljeni u skladu sa članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Ovaj projekat se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ koji traje od 2023. do 2026. godine.


Šta su ciljevi projekta?

 • promovisanje slobode izražavanja i slobode medija i poboljšanje primene evropskih  standarda
 • poboljšanje zaštite novinara i doprinos stvaranju bezbednijeg i pluralističkijeg medijskog okruženja
 • jačanje veština i znanja aktera koji su odgovorni za primenu takvih standarda kao deo svakodnevnog rada


Ko su korisnici projekta?

 • nezavisne institucije u oblasti regulisanja medija (Regulatorno telo za elektronske medije)  i pristup informacijama (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) i njihovo osoblje
 • asocijacije novinara i medijskih aktera
 • profesionalci kao što su sudije, tužioci, policajci, advokati, emiteri, novinari, drugi medijski akteri, univerzitetski studenti
 • društvo Srbije


Kako se sprovodi projekat?

 • kroz pružanje pravnih saveta za usklađivanje pravnih i regulatornih okvira sa relevantnim evropskim standardima
 • promocijom i kroz podršku istraživanjima, kao i pružanjem smernica
 • kroz događaje podizanja svesti o relevantnim evropskim standardima, kako među nosiocima dužnosti, tako i među nosiocima prava
 • kroz aktivnosti jačanja kapaciteta za različite profesionalne kategorije, zasnovanim na evropskim standardima i jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP)
 • podsticanjem regionalnog dijaloga i razmenom dobrih praksi, u sinergiji sa regionalnim projektom


Koje rezultate očekujemo?

 • zaposleni u kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primenjivaće u svom radu unapređeno poznavanje standarda u vezi sa pristupom informacijama i zaštiti privatnog i porodičnog života (lični podaci), koji su sadržani u Evropskoj konvenciji o ljudskim  pravima i presudama ESLjP,
 • dodatno će se ojačati profesionalni kapaciteti Regulatornog tela za elektronske medije, naročito u vezi sa revidiranom Direktivom EU o audio-vizuelnim medijskim uslugama i njenim poboljšanim standardima zaštite maloletnika, audio-vizuelnoj komercijalnoj komunikaciji, medijskoj pismenosti, štetnom sadržaju, govoru mržnje i jurisprudenciji ESLjP
 • novinari i novinarke će ojačati svoja znanja o domaćim pravnim mehanizmima i procedurama ESLjP- a, u smislu rešavanja pretnji i napada; to će biti podržano razvojem preporuka o načinu rešavanja strateških tužbi protiv učešća javnosti (SLAPP)
 • društvo u celini u Srbiji imaće koristi od unapređenog okruženja za realizaciju svojih prava na slobodu izražavanja i pristup informacijama


Koliki je budžet projekta?

Ukupan budžet projekta je 720 000 evra.

Celokupna izdvojena sredstva za „Horizontal Facility“ program iznose oko 41 milion evra (85% tih sredstava obezbeđuje Evropska unija, dok preostalih 15% obezbeđuje Savet Evrope).


Kako da dobijemo više informacija?


O programu Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku

„Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku” je zajednička inicijativa Evropske unije i Saveta Evrope koja omogućava korisnicima na Zapadnom Balkanu i Turskoj da ispune svoje reformske agende u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i da se usklade sa evropskim standardima, što je takođe prioritet u procesu proširenja EU.