Назад Zlostavljanje od strane policije u Srbiji i dalje veliki problem, ali primećen izvestan napredak u zatvorskom sistemu, navodi Komitet za sprečavanje mučenja Saveta Evrope

Strazbur 10. mart 2022.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Zlostavljanje od strane policije u Srbiji i dalje veliki problem, ali primećen izvestan napredak u zatvorskom sistemu, navodi Komitet za sprečavanje mučenja Saveta Evrope

Evrpopsli komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) Saveta Evrope, objavio je danas izveštaj o periodičnoj poseti Srbiji u periodu od 9. do19. marta 2021. godine, kao i zvaničan odgovor vlasti Srbije na izveštaj. Dok CPT u izveštaju pozdravlja mere koje su preduzele srpske vlasti u pogledu smanjenja prenatrpanosti zatvora i poboljšanja materijalnih uslova u zatvorima, istovremeno se naglašava da zlostavljanje pritvorenih lica od strane policije i dalje predstavlja ozbiljan problem, te se stoga preporučuje preduzimanje odlučnijih mera za suzbijanje ovakvog postupanja i efikasnija istraga navoda o zlostavljanju od strane policije.

Kada se govori o postupanju policije, delegacija CPT-a je primila značajan broj verodostojnih navoda o mučenju i ostalim oblicima zlostavljanja pritvorenih lica od strane policijskih službenika (šamaranje, udaranje, udaranje nogom i službenom palicom, primenu elektro-šokova iz ručnih uređaja i električnih kablova povezanih na automobilske akumulatore, kao i stavljanje pritvorenih lica u položaj koji mu/joj izaziva stres). Navodi su potkrepljeni dokumentacijom koju je CPT pregledao i u policijskim stanicama, kao i detaljnim izveštajima o povredama koje su sačinili zdravstveni radnici u zatvorima. Komitet preporučuje da vlasti Srbije usvoje niz odlučnijih mera za suzbijanje ovakvog postupanja, uključujući uvođenje pristupa vođenja istražnog razgovora sa osumnjičenima za krivična dela, kao i obavezno audio i video snimanje svih intervjua koje obavljaju policijski službenici. U izveštaju se posebno navodi kao imperativ vršenje strožeg nadzora nad radom policijskih inspektora beogradske Službe za prevenciju narkomanije i suzbijanje krijumčarenja narkotika.

Dalje, CPT u izveštaju navodi da istrage koje sprovodi tužilaštvo i odeljenja policije koja se bave nadzorom nad radom policije, nisu dovoljno efikasne, te da takve istrage treba da budu temeljitije, sveobuhvatnije i brže. CPT takođe izražava zabrinutost zbog blagih kazni koje su sudovi izrekli policijskim službenicima osuđenim za zlostavljanje.

Kada su u pitanju zatvori, CPT pozdravlja mere koje su preduzele srpske vlasti u pogledu smanjenja prenatrpanosti zatvora i poboljšanja materijalnih uslova u zatvorima, posebno u smislu samih objekata. S tim u vezi, prenaseljenost i loši uslovi u pritvorskim jedinicama koje se sastoje od skučenih, oronulih i nehigijenskih ćelija sa problemima sanitarnih čvorova, i dalje postoje u određenim jedinicama Okružnog zatvora u Beogradu i KPZ u Požarevcu.

CPT je primio nekoliko prijava navodne prekomerne upotrebe sile zatvorskog osoblja nad zatvorenicima u KPZ Pančevo i Požarevac; preporuka Komiteta je da treba osigurati da se zatvorsko osoblje striktno pridržava postojećih pravila, kao i da svaka primena sredstava prinude mora biti u potpunosti dokumentovana i pod rigoroznim nadzorom. Nasilje među zatvorenicima, kao i zastrašivanje, i dalje su široko rasprostranjeni, stoga CPT naglašava da srpske vlasti treba da što pre razviju efikasnu nacionalnu strategiju za suzbijanje ovog problema, kao i problema izuzetno malog broja aktivnosti kojima se zatvorenici mogu baviti, potom, tu su i manjak zaposlenih, te sve veći problem trgovine psihoaktivnim suspstancama u zatvorima. CPT preporučuje da se i na ostale zatvore proširi program koji se trenutno pilotira u KPZ Pančevo gde su pritvorenici uključeni u aktivnosti koji se plaćaju, a mogu i svakodnevno da se bave sportskim aktivnostima.

Kada je reč o Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, CPT je primio prijave o navodnoj prekomernoj upotrebi sile u smislu upotrebe sredstava za mehaničko sputavanje pacijenata. CPT takođe navodi da nedostatak privatnosti i prenatrpanost na odeljenljima mogu dovesti do nasilja među pacijentima. Trebalo bi preduzeti hitne mere da se smanji broj pacijenata u bolnici i da se poboljšaju materijalni uslovi, posebno u pogledu oronulih i prljavih zajedničkih kupatila. Takođe, treba preduzeti mere da se maloletnici više ne smeštaju sa odraslima, kao i da im se obezbedi posebna podrška u skladu sa njihovim godinama i potrebama.

Kada se govori o dve psihijatrijske ustanove koje je CPT posetio (psihijatrijske bolnice “Dr Laza Lazarević” i “Dr Slavoljub Bakalović”), većina pacijenata je pozitivno govorila o osoblju, a životni uslovi su uglavnom pristojni, iako bezlični. Stepen upotrebe farmakoterapije i terapijske aktivnosti su adekvatni u obe bolnice, smatra Komitet. Međutim, CPT smatra da treba zaposliti veći broj medicinskih sestara, tehničara i pomoćnog osoblja, i obezbediti bolju kontrolu i zaštitne mere kada je u pitanju mera sputavanja pacijenata i vezivanja za krevet.

U pogledu ustanova socijalne zaštite, CPT smatra da je odnos između zaposlenih i korisnika usluga ustanova socijalne zaštite uglavnom pozitivan, uslovi za život u Domu za decu i omladinu "Duško Radović" u Nišu su bili pristojni, dok su uslovi u Domu za smeštaj odraslih lica Kulin na pojedinim odeljenjima loši i hitno su potrebne građevinske popravke i renoviranje. CPT preporučuje da korisnicima usluga obe ustanove treba ponuditi više individualizovanih programa rehabilitacije i aktivnosti, kao i svakodnevan pristup svežem vazduhu. Zakonodavne zaštitne mere u vezi sa smeštanjem lica treba ojačati i redovno revidirati sudske odluke u vezi sa smeštanjem lica u domove. CPT se takođe zalaže da ustanovu poput doma Kulin, dakle ustanovu velikog kapaciteta izolovanu od lokalne zajednice, treba isključiti iz sistema što pre, čim se steknu uslovi za smeštaj korisnika u manje objekte.

Kao odgovor na izveštaj CPT-ja, srpske vlasti će pružiti informacije o merama koje su preduzete kako bi se sprečilo zlostavljanje pritvorenih lica od strane policije, poboljšali uslovi u zatvorima i ustanovama socijalne zaštite.

Пратите нас