U saradnji sa Odeljenjem za izvrsenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, realizuje projekat " Uklanjanje uzroka za neizvrsenje i stvaranje pretpostavki za efikasno izvrsenje presuda nacionalnih sudova". Projekat ce trajati 24 meseca i pored Srbije jos se sprovodi u Albaniji, Azerbejdzanu, Bosni i Hercegovini, Gruziji, Moldaviji i Ukrajni.
 

Korisnici

Glavni partneri u realizaciji projekta su kancelarija zastupnika Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, ministarstva pravde i finansija, kao i predstavnici pravosudja.

Cilj projekta je unapredjenje izvsenja presuda ESLJP i nacionalnih sudova u gore navedenim zemljama, a sve kroz podrsku nacionalnim vlastima u procesu unapredjenja zakonodavstva i procedure u vezi sa postupkom izvrsenja.

Пратите нас