Šta je cilj?


► Podsticanje kvalitetnog obrazovanja podržavanjem škola, njihovih zajednica i relevantnih obrazovnih institucija u borbi protiv diskriminacije u obrazovanju kroz primenu Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu Saveta Evrope.
► Poboljšanje kvaliteta obrazovanja podsticanjem demokratske kulture u formalnom obrazovnom sistemu primenom anti-diskriminatornog pristupa baziranog na standardima i praksama Saveta Evrope.
Ko ima koristi od projekta?
► Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i druge obrazovne institucije.
► 60 pilot škola uključujući nastavnike i školske uprave, učenike, roditelje i njihove zajednice.
► Društvo Srbije koje će koristiti prednosti obrazovnog sistema koji je obogaćen demokratskom kulturom.


Kako će se projekat sprovoditi?


► Kroz intervencije na osnovnom nivou i na nivou politika.
► Kroz ciljanu izgradnju kapaciteta, podizanje svesti, autentične školske projekte i zajedničke školske aktivnosti, sastanke radnih grupa i vršnjačke razmene.
► Izgrađen je na rezultatima saradnje u projektu „Podsticanje demokratske kulture u školama“ koji je sproveden u prvoj fazi Horzintal Facility programa (2016-2019).
Koje rezultate očekujemo?
► Glavni akteri u obrazovanju će promovisati demokratsku kulturu kao ključni element kvalitetnog obrazovanja.
► Relevantne obrazovne institucije će razviti alate za podsticanje kvalitetnog obrazovanja za sve.
► Škole će identifikovati mogućnosti za podsticanje kvalitetnog obrazovanja za sve obogaćenog demokratskom kulturom u školi i inkluzivnim obrazovanjem za sve.


Koliki je budžet projekta?


► Ukupni budžet projekta je 900.000 evra.
► ► Budžet koji je opredeljen za program Horizontal Facility iznosi oko 41 milion evra (85% od tih sredstava obezbeđuje Evropska unija, dok 15% obezbeđuje Savet Evrope).


Kako da dobijemo više informacija?


► Odsek za obrazovanje, Direktorat za demokrtsko građanstvo i participaciju, DGII – Generalni Direktorat za demokratiju, [email protected], vebsajt: www.coe.int/education
► Horizontal Facility vebsajt: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home
► Marija Simić, koordinatorka za komunikacije Horizontal Facility programa, [email protected], +381 63 601 337
Besnik Baka, koordinator za komunikacije Horizontal Facility programa, [email protected], +355 69 217 8430