Projekat je finansirala Evropska unija a sprovodio Savet Evrope 

Rezime projekta

Pun naziv projekta: Unapređenje kapaciteta Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom i podrška razvoju sistema otkrivanja, oduzimanja i konfiskacije imovinske koristi stečene krivičnim delom kao i podrška razvoju ključnih institucija u Srbiji.

Partner na projektu: Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom (Direkcija) 

Finansiranje: Evropska Unija (Program IPA 2009)

Sprovođenje: Odsek za ekonomski kriminal (Generalni direktorat za ljudska prava i pravne poslove, Savet Evrope)

Budget: 2 140 000 EUR

Duration: 36 meseci (1. april 2010 – 31. mart 2013. godine)
 

Rezime

Privredni i organizovani kriminal, korupcija i pranje novca predstavljaju veliku pretnju privredi, demokratiji i vladavini prava širom sveta. Jugoistočna Evropa je posebno ugrožena ovim pretnjama iz geografskih, političkih i istorijskih razloga.

Krivičnim delima stvara se imovinska korist čiju je vrednost teško proceniti. Razvoj sistema otkrivanja, oduzimanja i konfiskacije imovine stečene krivičnim delima je neodložan zadatak i ujedno najdelotvorniji način ne samo da se povrati imovina koja može da se koristi za finansiranje javnih rashoda i obeštećenje žrtava krivičnih dela; već i da se zadovolji pravda i u praksi primeni načelo da se bavljenje kriminalom ne isplati.

Ovaj projekat se zasniva na rezultatima prethodnih zajedničkih projekata koje je finansirala Evropska Unija a sproveo Savet Evrope, kao što su regionalni policijski projekat CARDS (CARPO 2004 - 2007), Projekat protiv privrednog kriminala i pranja novca u Srbiji (PACO-Serbia 2005 - 2007), i Podrška mreži tužilaca u Jugoistočnoj Evropi (PROSECO 2008 - 2010).

Cilj ovog projekta je unapređenje institucionalnog kapaciteta i efikasnosti rada Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom pri Ministarstvu pravde, Jedinice za finansijske istrage pri Ministrarstvu unutrašnjih poslova, kao i drugih ključnih institucija koje se bave otkrivanjem, oduzimanjem, upravljanjem i konfiskacijom imovinske koristi stečene krivičnim delima u Republici Srbiji.

U okviru svojih pet ciljeva ovaj projekat će:

 • revidirati relevantne zakonske propise kako bi se obezbedila njihova interna doslednost i usklađenost sa međunarodnim standardima i olakšala njihova primena u praksi;
 • obezbediti sveobuhvatnu obuku, uključujući i obuku za buduće predavače, kao i izradu nastavnih planova i programa, za sve ključne organe koji se bave finansijskim istragama, otkrivanjem, oduzimanjem i konfiskovanjem imovine stečene krivičnim delima i njenim upravljanjem;
 • pružiti podršku daljem razvoju kako međuinstitucionalne tako i međunarodne saradnje u oblasti otkrivanja, oduzimanja i konfiskovanja imovine stečene krivičnim delima;
 • unaprediti svest kako stručne tako i šire javnosti o značaju oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim delima u cilju zaštite opšteg interesa i interesa žrtava krivičnih dela, razvoja demokratije i vladavine prava i efikasnijeg rada pravosudnih organa;
 • podržati finansijske istražitelje obezbeđujući im najsavremenija analitička stredstva.

Budžet projekta je 2.140.000 Evra, a njegovo trajanje 36 meseci. Finansira ga Evropska Unija iz IPA fondova za 2009. godinu, a sprovodi Savet Evrope preko projektnog tima u Beogradu, uz podršku Odseka za ekonomski kriminal Odeljenja za informaciono društvo i borbu protiv kriminala u Strazburu.

Očekuje se da će do kraja ovog projekta sistem oduzimanja imovine stečene krivičnim delom u Srbiji biti potpuno operativan, što će značajno doprineti povećanju vrednosti oduzete imovinske koristi kroz postupak konfiskacije.
 

Ciljevi i očekivani rezultati

Opšti cilj: Dati doprinos demokratiji i vladavini prava prevencijom i suzbijanjem ekonomskog kriminala kroz razvoj sistema oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim delima u skladu sa evropskim i drugim međunardonim standardima i preporukama MONEYVAL-a i GRECO-a.

Svrha projekta: Izgradnja kapaciteta Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom kako bi u potpunosti ispunila svoje zadatke i ciljeve, i podrška razvoju sistema otkrivanja, oduzimanja i konfiskacije imovinske koristi stečene krivičnim delima u Srbiji kao i podrška ključnim državnim institucijama.

Resultat 1: Zakonski okvir razvijen u saradnji sa odgovarajućim partnerskim ustanovama, u skladu sa međunarodnim standardima.

Resultat 2: Direkcija i institucije koje se bave finansijskim istragama koriste dokazane metodologije za finansijske istrage, otkrivanje, oduzimanje, konfiskaciju i upravljanje imovinskom koristi stečenom izvršenjem krivičnih dela.

Resultat 3: Uvedeni efikasni mehanizmi koji garantuju saradnju Direkcije i drugih državnih institucija u sistemu otkrivanja, oduzimanja, konfiskacije i upravljanja imovinskom korišću stečenom izvršenjem krivičnih dela.

Resultat 4: Unapređena svest šire javnosti o ulozi sistema istrage, otkrivanja, oduzimanja, konfiskacije i upravljanja imovinskom korišću stečenom izvršenjem krivičnih dela.

Resultat 5: Unapređena tehnička infrastruktura u ključnim državnim institucijama za sprovođenje finansijskih istraga i analizu podataka o imovinskoj koristi stečenoj izvršenjem krivičnih dela.
 

Inputi

Projekat će obezbediti :

 • Stalnog stručnog savetnika
 • Eksperte
 • Projektni tim
 • Stručnu obuku u Beogradu i drugim delovima Srbije
 • Pripremu stručne literature za obuku i smernica
 • Pravna mišljenja
 • Studijske posete
Пратите нас