Nadia Ćuk, zamenica šefa Kancelarije

Nađa Ćuk je imenovana za zamenicu šefa Kancelarije u Beogradu 1. oktobra 2019. Godine. Nađa Ćuk radi za Savet Evrope (SE) od 2001, i tokom tog perioda je stekla iskustvo u radu na terenu i u sedištu organizacije. Tokom prethodnog radnog mesta u Strazburu, bila je zadužena za koordinaciju podrške SE državama članicama EU kroz Program podrške strukturnim reformama kao i stratešku programsku saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana. Takođe je vanredni saradnik i predavač na više akademskih institucija (u zemlji i inostranstvu) i učestvovala je u više istraživačkih programa u oblasti međunarodnog privatnog i javnog prava.

 

Profesionalno iskustvo:

  • 2003 – do sada – Savet Evrope – na terenu i u Sedištu organizacije
  • 1993 – 2011 - SE/CLRAE regionalni program Agencija lokalne demokratije – koordinatorka za Srbiju
  • Univerzitetski predavač
  • Pravnik/pravni savetnik

Obrazovanje

Doktor prava – The European Law Institute - University of Copenhagen, i Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu (međunarodno privatno pravo)

Istraživački rad

Copenhagen Business School, University of Copenhagen, Denmark; Center for studies of regional and local development Lisbon, Portugal; Freedom House Washington and Center for Civic Education CA, USA;

Gostujući predavač

Central European University Budapest, Univerzitet u Novom Sadu, University of Birmingham, London School of Economics, Alternative Academic Network Belgrade, itd.

Publikacije

Više od 30 studija/istraživačkih radova o regionalizmu, regionalnoj politici EU, vladavini prava i među-etničkim odnosima, urednica i ko-urednica više knjiga i publikacija.

Пратите нас