Видео доступно на нескольких языках::

болгарский - Французский - греческий - Норвежский - польский - русский - испанский - украинский

Avropa Şurasının, İngilis dilində HELP abbreviaturası ilə tanınan, Hüquqşünasların İnsan Hüquqları üzrə Tədrisinə dair Proqramı məhz bu məqsədlə yaradılıbdır. Proqram Brayton və Brüssel Deklarasiyalarına uyğun hazırlanmışdır. Proqram Avropa qitəsində müxtəlif kateqoriya hüquqşünasların, o cümlədən, hakim, prokuror və vəkillərin, tədrisə olan xüsusi ehtiyaclarını qarşılayır və insan hüquqları sahəsində yüksək keyfiyyətli tədrisi təmin edir. Proqram Avropa Şurasının insan hüquqları sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması ilə bağlı bütün digər layihələrinin platformasıdur. O,  məhdud resursların israf edilmədən və mümkün qədər daha səmərəli istifadəsini təmin edir.

Программа "HELP в 28", финансируемая Европейским союзом

Европейская программа обучения в области прав человека для представителей юридических профессий, проводимая в 28 странах-членах Европейского союза (HELP в 28), оказывает поддержку юристам  из ЕС в получении знаний и компетенций, которые позволят им обращаться в своей деятельности к Хартии Европейского союза по правам человека, Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Европейской социальной хартии (ЕСХ). Кроме того, программа предусматривает знакомство с европейской судебной практикой, а также способствует укреплению профессиональной сети HELP, состоящей из национальных образовательных учреждений и ассоциаций адвокатов.

Читайте далее