HELP Wideo

 

Film jest dostępny w kilku językach:

Bułgarski - Francuski - Grecki - Norweski - Polskie - Rosyjski - Hiszpański - Ukraiński

Europejski Program Edukacji w zakresie Praw Człowieka dla Prawników (Program HELP) wspiera Państwa członkowskie Rady Europy (RE) w procesie implementacji na szczeblu krajowym Konwencji o Ochronie Praw Człowieka (EKPCz), zgodnie z Rekomendacją Komitetu Ministrów 4(2004), Deklaracją z Interlaken z 2010 roku, Deklaracją Brighton z 2012 roku, oraz Deklaracja z Brukseli z 2014 roku.

Cel ten jest realizowany poprzez wzmacnianie zdolności sędziów, prawników i prokuratorów we wszystkich 47 krajach członkowskich do stosowania EKPCz w ich codziennej pracy.  Faktycznie, prawnicy, którzy są na pierwszej linii ochrony praw człowieka, w tym ofiar, powinni korzystać ze szkoleń o wysokiej jakości.

Czytaj więcej >>

Help w 28 krajach, finansowane przez Unię Europejską

Europejski Program Edukacji w zakresie Praw Człowieka dla Prawników w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej (Program HELP w 28 krajach) wspiera prawników z Unii Europejskiej w nabywaniu wiedzy i umiejętności o tym jak odwoływać się do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Karty), Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (ECHR) i  Europejskiej Karty Społecznej (EKS).

Ponadto, prawnicy zapoznają się z europejskim orzecznictwem. To wzmacnia również sieć HELP krajowych instytucji i samorządów adwokackich w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej