Film jest dostępny w kilku językach:

Bułgarski - Francuski - Grecki - Norweski - Polskie - Rosyjski - Hiszpański - Ukraiński

Avropa Şurasının, İngilis dilində HELP abbreviaturası ilə tanınan, Hüquqşünasların İnsan Hüquqları üzrə Tədrisinə dair Proqramı məhz bu məqsədlə yaradılıbdır. Proqram Brayton və Brüssel Deklarasiyalarına uyğun hazırlanmışdır. Proqram Avropa qitəsində müxtəlif kateqoriya hüquqşünasların, o cümlədən, hakim, prokuror və vəkillərin, tədrisə olan xüsusi ehtiyaclarını qarşılayır və insan hüquqları sahəsində yüksək keyfiyyətli tədrisi təmin edir. Proqram Avropa Şurasının insan hüquqları sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması ilə bağlı bütün digər layihələrinin platformasıdur. O,  məhdud resursların israf edilmədən və mümkün qədər daha səmərəli istifadəsini təmin edir.

Help w 28 krajach, finansowane przez Unię Europejską

Europejski Program Edukacji w zakresie Praw Człowieka dla Prawników w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej (Program HELP w 28 krajach) wspiera prawników z Unii Europejskiej w nabywaniu wiedzy i umiejętności o tym jak odwoływać się do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Karty), Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (ECHR) i  Europejskiej Karty Społecznej (EKS).

Ponadto, prawnicy zapoznają się z europejskim orzecznictwem. To wzmacnia również sieć HELP krajowych instytucji i samorządów adwokackich w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej