Europejski Program Edukacji w zakresie Praw Człowieka dla Prawników w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej (Program HELP w 28 krajach) wspiera prawników z Unii Europejskiej w nabywaniu wiedzy i umiejętności o tym jak odwoływać się do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Karty), Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (ECHR) i  Europejskiej Karty Społecznej (EKS). Ponadto, prawnicy zapoznają się z europejskim orzecznictwem. To wzmacnia również sieć HELP krajowych instytucji i samorządów adwokackich w Unii Europejskiej.

W ramach tego programu, 4 nowe szkolenia są opracowywane, oparte na priorytetach Unii Europejskiej: Walka z rasizmem, ksenofobią i homofobią; prawo do ochrony danych i prywatności; prawo pracy; i prawo do integralności osoby (bioetyka). Szkolenia są następnie dostosowywane do krajowych porządków prawnych i tłumaczone na języki lokalne przed wdrożeniem ich w 13 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Następnie, szkolenia te są udostępniane na bezpłatnej platformie szkolenia na odległość w materiałach do nauki własnej.

Budżet Programu HELP wynosi około 1.6 miliona euro, i jest finansowany głównie z środków Unii Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów). HELP w 28 krajach jest wdrażany przez Radę Europy i korzysta z silnego zaangażowania aktualnych stowarzyszonych partnerów, zwłaszcza z Unii Europejskiej, krajowych instytucji szkoleniowych, samorządów adwokackich i Europejskiej Sądowej Sieci Szkoleniowej.  

Wydawca treści Wydawca treści
Widok zawartości stron Widok zawartości stron
Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Take HELP online courses!

Free Course Registration

Widok zawartości stron Widok zawartości stron
Widok zawartości stron Widok zawartości stron