Otrzymał certyfikat „Szlak Kulturowy Rady Europy” w 1993 r.

 

Epoka wikingów przypada na okres od VIII do XI wieku. W tym czasie skandynawski lud osiągnął mistrzostwo w żeglarstwie, budowaniu łodzi czy nawigacji, przez co mógł podróżować po Europie Północnej i Zachodniej, Atlantyku Północnym i rejonie Morza Śródziemnego, a nawet zapuszczać się w górę rzek Rosji i Ukrainy.

 

Dziedzictwo

Szlak Kulturowy Wikingów prowadzi przez wiele miejsc, prezentuje bogactwo opowieści i elementów dziedzictwa, które stanowią wspólną spuściznę po wikingach w Europie i poza nią. Wikingowie założyli ważne ośrodki handlowe, takie jak: Hedeby (Niemcy), Birka (Szwecja), Jorvik (Wielka Brytania), Dublin (Irlandia) i Kijów (Ukraina). Wszędzie, gdzie się pojawili pozostawili po sobie wyraźne ślady. Przykładem mogą być pozostałości po miejscach zgromadzeń zwanych tingami, dzieła sztuki i literatury oraz liczne stanowiska archeologiczne. Ich wpływy są widoczne w lokalnych nazwach geograficznych, języku i strukturach społecznych. Dziedzictwo wikingów przetrwało przede wszystkim w formie niematerialnej – sag opowiadających o ich czynach i wędrówkach.

 

Podróżowanie dzisiaj

Na szlaku znajduje się ponad 60 miejsc, w tym forty, miasta, gospodarstwa rolne, kamieniołomy i muzea. Podróżując, można zobaczyć statki, różnego rodzaju przedmioty, pozostałości archeologiczne i zrekonstruowane domy mieszkalne. Turyści mogą odkrywać tę fascynującą kulturę, wędrując między krajami i uczestnicząc w rozmaitych wydarzeniach, np. bardzo popularnych targach wikińskich.

Photo Credits: ©Mats O Andersson/Shutterstock

Wartości istotne dla Rady Europy

W czasach, gdy tylko nieliczni podróżowali, wikingowie najeżdżali obce ziemie, osiedlali się i na szeroką skalę uprawiali handel. Przez stulecia byli łącznikami, dzięki którym kultura i tradycje rozprzestrzeniały się na kontynencie europejskim. Dziedzictwo wikingów jednoczy mieszkańców dzisiejszej Europy.

 

Destination Viking Association
Registered address
c/o Fotevikens Museum
Museievägen 24
SE-23621 Hölleviken (SZWECJA)

Route Headquarters and Secretariat
c/o Museum of Archaeology - University of Stavanger
NO-4036 Stavanger (NORWEGIA)
[email protected]

Ole MADSEN, Przewodniczący
Ben BAILLIE, Kierownik Projektu
Tel: +45 578 115 21
[email protected]
Geir SOER-REIME, Sekretariat
[email protected]

Oficjalna strona internetowa szlaku
www.followthevikings.com

Facebook
Follow the Vikings


With the support of: