Natrag Odbor za spriječavanje mučenja Vječe Europe objavi izvještaj o posjetu Hrvatskoj

Europski odbor za spriječavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) objavio je danas, zajedno s odgovorom Hrvatske Vlade, izvještaj o svom nedavnom periodičkom posjetu Hrvatskoj u rujnu 2012. godine.
18/03/2014
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF

Za vrijeme posjeta Hrvatskoj 2012. godine, CPT je primio samo nekoliko navoda fizičkog i verbalnog zlostavljanja uhićenika od strane policijskih službenika, bilo u vrijeme uhićenja ili za vrijeme ispitivanja u policijskim stanicama. Izvještaj analizira primjenu proceduralnih jamstava sadržanih u Zakonu o kaznenom postupku iz 2009. godine, te daje preporuke za pojačavanje formalnih jamstava (pristup branitelju, pristup liječniku) u svrhu sprječavanja zlostavljanja uhićenika. U svom odgovoru, hrvatske vlasti su dostavile dodatne informacije o primjeni pravne zaštite te su se obvezale na rješavanje materijalnih nedostataka iznesenih u izvještaju CPT-a, a vezanih uz smještaj za zadržavanje osoba lišenih slobode.

Vezano uz zatvorske ustanove, velika većina zatvorenika s kojom se je susrela delegacija CPT-a navela je kako je korektno tretirana od strane zatvorskog osoblja. Međutim, u svakoj od posjećenih ustanova zaprimljeno je nekoliko navoda o fizičkom zlostavljanju zatvorenika od strane zatvorskog osoblja, uključujući i Bolnicu za osobe lišene slobode u Zagrebu. Ti navodi prvenstveno uključuju šamaranje te udarce šakom u različite dijelove tijela koji se često zadaju prije smještanja zatvorenika u posebnu osiguranu prostoriju bez opasnih stvari (tzv. “gumena soba”) kao posebna mjera održavanja reda i sigurnosti. Na uvjete boravka odražavaju se i štetne posljedice prenapučenosti posjećenih zatvorskih ustanova, osobito u zatvoru u Zagrebu gdje je popunjenost čak 225% viša s obzirom na kapacitet od 400 zatvorenika. Izvještaj iznosi nekoliko preporuka kako bi se smanjila prenapučenost, poboljšali materijalni uvjeti te proširila ponuda programa aktivnosti koje se nude zatvorenicima. Preporuke također uključuju i povećanje razine zdravstvene zaštite te poboljšanje prvih liječničkih pregleda po prijemu u kaznionicu ili zatvor te psihijatrijske brige za zatvorenike. Nadalje, CPT kritički gleda i na proceduru kod smještanja zatvorenika u posebnu osiguranu prostoriju bez opasnih stvari (“gumenu sobu”), na provodenje stegovne procedure te na povjerljivost vezanu uz prigovore zatvorenika. U svom odgovoru, hrvatske vlasti dostavile su informacije o mjerama koje su poduzete vezano uz poboljšanje materijalnih uvjeta posjećenih zatvorskih ustanova te o poduzetim koracima u svrhu osiguravanja stroge primjene postojećih pravila vezanih uz mjere održavanja reda i sigurnosti kao što je zatvaranje zatvorenika u posebnu osiguranu prostoriju bez opasnih stvari (“gumenu sobu”).

U posjećenoj psihijatrijskoj bolnici kao i u dva doma socijalne skrbi, izvještaj navodi kako je odnos izmedu pacijenta i korisnika tih ustanova i osoblja istih pozitivan, a ozračje u ustanovama opušteno. Međutim, boravišni uvjeti u sve tri ustanove bili su skučeni; kreveti su se u mnogim spavaonicama dodirivali, a korisnici nisu imali osobne ormariće s bravom za zaključavanje. Nadalje, izvještaj kritički gleda i na sredstva obuzdavanja korisnika u Psihijatrijskoj bolnici na Rabu te u Centru za rehabilitaciju Stančić. U zadnje navedenoj ustanovi delegacija CPT-a primjetila je očito prekomjerno korištenje mehaničkog ograničavanja kretanja kod otprilike 40 korisnika, uključujući i djecu; uporabom višesatne dnevne te cjelonoćne fizičke fiksacije za krevet ili komad namještaja bez stalnog nadzora. Sobe za izolaciju korisnika bile su također potpuno neadekvatne.  CPT preporučuje detaljnu višeznačnu strategiju čiji je cilj znatno smanjenje ili iskorjenjivanje uporabe izolacije i drugih sredstava obuzdavanja u Centru za rehabilitaciju Stančić. U svom odgovoru hrvatske vlasti dostavile su informacije o planovima za deinstitucionalizaciju i transformaciju domova socijalne skrbi i navele kako će u toku 2014. godine razviti sveobuhvatnu politiku o korištenju sredstava za obuzdavanje korisnika Centra za rehabilitaciju Stančić.

Izvještaj o posjetu kao i odgovor Hrvatske Vlade postao je javan na zahtjev hrvatskih vlasti te je dostupan na internetskoj stranici CPT-a: www.cpt.coe.int.