Ministerikomitean puheenjohtajuus siirtyy Ranskalle

MINISTERIKOMITEAN PUHEENJOHTAJUUS 17 toukokuu 2019 Helsinki

Euroopan neuvoston ministerikomitean puheenjohtajuus siirtyi tänään Suomelta Ranskalle ulkoministerikokouksen päättyessä. Jäsenvaltioista 30 oli kokouksessa edustettuina. Suomen ulkoministeri ja ministerikomitean eroava puheenjohtaja Timo Soini arvioi maansa puheenjohtajakautta. Ranskan...

Read More

Ulkoministerit keskustelevat Euroopan neuvoston roolista järjestön täyttäessä 70 vuotta

Ministerikomitea 7 toukokuu 2019 Strasbourg

Euroopan neuvoston 47 jäsenvaltion ulkoministerit tapaavat 16.-17.5. vuosikokouksessaan Helsingissä. Kokouksessa ministereiden on määrä tehdä koskevat järjestön tulevaisuutta ja sen edessä olevia haasteita koskevia keskeisiä päätöksiä. Keskustelujen pohjana on Euroopan neuvoston pääsihteerin...

Read More

Ministerikomitean puheenjohtajan Timo Soinin lausunto viittomakielen käytöstä Euroopassa

Ministerikomitean puheenjohtajamaa 14 toukokuu 2019 Strasbourg

”Olen iloinen siitä, että ministerineuvosto on tänään ilmaissut tukensa Euroopan viittomakielten edistämis- ja suojeluehdotukselle”, ministerineuvoston puheenjohtaja ja Suomen ulkoministeri Timo Soini totesi 10.5. Vastauksessaan parlamentaarisen yleiskokouksen viittomakielten suojelua ja...

Read More

Euroopan neuvosto 70 vuotta

EUROOPAN NEUVOSTO 3 toukokuu 2019 Strasbourg

Pääsihteeri Thorbjørn Jaglandin, parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajan Liliane Mayri Pasquierin ja ministerikomitean puheenjohtajan Timo Soinin yhteinen lausuma

Read More

Vuoden 2019 teema: Tiedotusvälineet demokratian puolesta: Journalismi ja vaalit tarkoituksellisesti vääristellyn tiedon aikakaudella

Kansainvälinen lehdistönvapauden päivä 3.5.2019

Ministerikomitean puheenjohtajamaa 3 toukokuu 2019 Strasbourg

Ministerikomitean puheenjohtajan Timo Soinin lausunto

Read More

Timo Soini katsoo, että Euroopan neuvoston kriisiin vastaaminen edellyttää rakentavaa asennetta kaikilta osapuolilta

Parlamentaarisen yleiskokouksen istunto 8 huhtikuu 2019 Strasbourg

”Ratkaisun löytäminen nykyiseen poliittiseen ja institutionaaliseen kriisiin edellyttäisi kaikkien jäsenmaiden ja kummankin virallisen toimielimen – parlamentaarisen yleiskokouksen ja ministerikomitean – tiivistä yhteistyötä. Nyt on aika ryhtyä hitsaamaan eri näkemyksiä yhdeksi yhteiseksi...

Read More

Kansainvälinen romanipäivä (8.4.2019)

Ministerikomitean puheenjohtajamaa 8 huhtikuu 2019 Strasbourg

Euroopan neuvoston ministerineuvoston puheenjohtajan, Suomen ulkoministeri Timo Soinin lausunto

Read More

”Sukupuoleen liittyvien stereotypioiden ja seksismin poistaminen”: kansainvälinen konferenssi Helsingissä

Euroopan neuvosto 27 maaliskuu 2019 Strasbourg

Sukupuoleen liittyvät stereotypiat ja seksismi ovat yhä vakava este tiellä todelliseen sukupuolten väliseen yhdenvertaisuuteen eli siihen, että naisilla ja miehillä on yhdenvertaiset oikeudet kaikilla julkisen ja henkilökohtaisen elämän alueilla. Sukupuolittuneet stereotypiat ja seksismi...

Read More

Krimin liittämisen 5. vuosipäivä

Ministerikomitean puheenjohtaja 21. maaliskuu 2019 Strasbourg

Euroopan neuvoston ministerineuvoston puheenjohtajan, Suomen ulkoministeri Timo Soinin lausunto

Read More

19.maaliskuu – Tasa-arvon päivä Suomessa

Ministerikomitean puheenjohtajamaa 19. maaliskuu 2019 Strasbourg

Toimitusministeriön jäsenenä toimivan puheenjohtajan lausunto

Read More

Kansainvälinen naistenpäivä (8.maaliskuu)

Ministerikomitean puheenjohtaja 8. maaliskuu 2019 Strasbourg

Ministerineuvoston puheenjohtajan, Suomen ulkoministeri Timo Soinin lausunto

Read More

Tekoäly: Helsingin konferenssin loppupäätelmät

Euroopan neuvosto 27 helmikuuta 2019 Helsinki

Tekoälyä on kehitettävä ihmiskeskeisesti, jotta se tuottaa etuja yksilöille ja yhteiskunnille

Read More

Tekoälykonferenssi Helsingissä

Euroopan neuvosto 26 helmikuuta 2019 Helsinki

Kaksipäiväinen huippuasiantuntijakonferenssi ”Merkittävän muutoksen hallinta - tekoälyn vaikutukset ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumiselle” alkoi tänään Helsingissä. ”Uusi teknologia, valtavien tietomäärien kokoaminen ja tiedon käyttö ovat jo muuttaneet ihmisten...

Read More

Euroopan neuvoston pääsihteeri, Suomen ulkoministeri ja Ranskan oikeusministeri avaavat Helsingin tekoälykonferenssin

Euroopan neuvosto 21 helmikuuta 2019 Strasbourg

Euroopan neuvoston pääsihteeri Thorbjørn Jagland, Suomen ulkoministeri Timo Soini ja Ranskan oikeusministeri Nicole Belloubet avaavat Helsingissä 26. ja 27.2.2019 pidettävän korkean tason konferenssin, jonka teemana on ”Merkittävän muutoksen hallinta - tekoälyn vaikutukset ihmisoikeuksien,...

Read More

Suomen edistää nuorisotyöntekijöiden koulutuspolkuja ministerikomitean puheenjohtajuuskaudellaan

Nuorisoasiat 21 helmikuuta 2019 Helsinki

”Korkeatasoisella nuorisotyöllä vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa ja edistetään aktiivista kansalaisuutta. Demokratian oleellinen rakennusosa on aktiivisesti toimiva kansalaisyhteiskunta”, totesi Suomen Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho. Euroopan neuvoston demokratia-asioista...

Read More

Ihmisoikeudet ovat osa tekoälyn kehitystyötä

Ministerikomitean puheenjohtaja 18 helmikuuta 2019 Strasbourg

Tekoäly voidaan valjastaa sekä hyviin tarkoituksiin että syrjintään. Kehityssuuntaan voidaan vielä vaikuttaa.

Read More

Oikeusvaltioperiaatteen turvaaminen Euroopassa

Ministerikomitean puheenjohtaja 18 helmikuuta 2019 Strasbourg

Suomen Euroopan neuvoston ministerineuvoston puheenjohtajakauden tilaisuuksiin kuuluva konferenssi ”Miten voimme turvata eurooppalaisen oikeusvaltion” (How can we protect the rule of law in Europe) järjestettiin Tampereen yliopistossa 5.2.2019. Tapahtuma keräsi satoja osallistujia keskustelemaan...

Read More

Tietosuojapäivä

Euroopan neuvosto 28 tammikuu 2019 Strasbourg

Uusi tekoälyohjeistus

Read More

Vainojen uhrien kansainvälinen muistopäivä

Ministerikomitea 25 tammikuu 2019 Strasbourg

Suomen puheenjohtajakausi, ministerikomitean puheenjohtajan lausunto

Read More

”Rauha on tärkein tapa, jolla voimme edistää ihmisoikeuksia”, Sauli Niinistö sanoo

Parlamentaarisen yleiskokouksen istunto 23 tammikuu 2019 Strasbourg

”Ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltioperiaate — Euroopan neuvoston perustana olevat arvot — voivat kehittyä vain rauhan oloissa. Tärkein ja ensisijaisin tehtävämme on pitää sota poissa. Onhan nimittäin niin, että rauha on tärkein tapa edistää ihmisoikeuksia. Kaikki muu seuraa siitä”, Suomen...

Read More