Het Europese Mensenrechteneducatie Programma voor Juridische Professionals in de 28 lidstaten van de Europese Unie (“HELP in the 28”) ondersteunt juridische professionals van de EU bij het verkrijgen van kennis en vaardigheden over hoe er verwezen kan worden naar het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (het Handvest), het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Europees Sociaal Handvest (ESH). Verder zullen ze vertrouwd raken met de Europese jurisprudentie. Het versterkt ook het HELP-Netwerk van nationale opleidingsinstellingen en orde van advocaten in de EU.

Onder dit programma zijn 4 nieuwe cursussen ontwikkeld gebaseerd op EU prioriteiten: Strijd tegen racisme, xenofobie en homofobie; bescherming van persoonsgegevens en privacyrechten; arbeidsrechten; en recht op menselijke integriteit (bio-ethiek). De cursussen worden aangepast aan de nationale rechtsstelsels en talen voordat ze worden uitgeprobeerd in –ten minste- 13 EU lidstaten. Hierna worden de cursussen overgezet naar het zelfstudie deel van het gratis HELP e-platform.

Het budget van het “HELP in the 28” programma is ongeveer €1.6 miljoen, voornamelijk gefinancierd door de Europese Unie (Directoraat-General for Justice and Consumers). “HELP in the 28” wordt uitgevoerd door de Raad van Europa en profiteert van de sterke inzet van huidige betrokken partners, voornamelijk EU nationale opleidingsinstellingen, orde van advocaten en het Europees Netwerk voor Justitiële Opleiding.

Sisältöjulkaisija Sisältöjulkaisija
Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys
Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Take HELP online courses!

Free Course Registration

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys
Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys