Back

Hotărârea în cauza Veretco c. Moldovei

Strasbourg, Franța 07/04/2015
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Hotărârea în cauza Veretco c. Moldovei

La 07.04.2015 CtEDO a făcut publică hotărârea în cauza Veretco c. Moldovei. În speţă, reclamantul Fiodor Veretco, în luna noiembrie 2012 a fost reținut de poliție, fiind acuzat de trafic de persoane minore.

În fața Curții, invocând articolul 3 din Convenție, reclamantul s-a plâns de condițiile de detenție din Penitenciarul nr. 13 și lipsa asistenței medicale. Invocând articolul 5 din Convenție, reclamantul s-a plâns de detenție ilegală, deoarece arestarea acestuia s-a examinat în lipsa materialelor dosarului penal. În continuare reclamantul s-a plâns, în temeiul articolului 5 § 4 din Convenție, deoarece nu a avut acces la probele în baza cărora instanțele au adoptat deciziile sale. De asemenea, reclamantul s-a plâns, în temeiul articolului 5 §§ 3 și 4 din Convenție, de lipsa unor motive suficiente și relevante în respingerea habeas corpus în virtutea stării sănătății și neaudierea doctorului în instanța de recurs. În final reclamantul s-a plâns, în temeiul articolului 5 § 5 din Convenție, deoarece nu a avut dreptul la compensație pentru încălcarea articolului 5.

Curtea a constatat, în unanimitate, încălcarea art. 3 din Convenție, notând că reclamantul a prezentat fișe medicale, potrivit cărora cu o lună înainte de arestare, reclamantul a fost diagnosticat cu pneumonie, coaste rupte, contuzia mânii, fiind prescrise antibiotice, documentele fiind prezentate instanțelor judecătorești naționale, chiar un doctor a confirmat în instanță diagnoza reclamantului, însă instanțele naţionale nu s-au referit la declarațiile doctorului şi actele medicale, iar instanța de recurs a refuzat audierea doctorului.

În ceea ce privește pretinsa încălcare a articolului 5 § 1 din Convenție, Curtea a declarat acest capăt din cerere ca vădit inadmisibil, în temeiul articolului 35 §§ 3 și 4 din Convenție.

Curtea a constatat, în unanimitate, încălcarea articolului 5 § 4 din Convenție, pe motivul că reclamantul și avocatul său nu au avut acces la materialele cauzei penale, contrar principiului egalității armelor.

De asemenea, Curtea a constatat, în unanimitate, încălcarea articolului 5 § 5 din Convenție, deoarece legislația relevantă nu a oferit un remediu reclamantului, pe motiv că nu exista o achitare definitivă a reclamantului pe toate capetele de acuzație, iar Guvernul nu a prezentat nici un argument în contradictoriu în acest sens.

Curtea a acordat reclamantului 9800 euro cu titlu de prejudiciu moral și 605 euro cu titlu de costuri și cheltuieli.


national pages national pages

Take HELP online courses!

Free Course Registration

news archive news archive

Looking for news from 2014?

Get the feed here!