Kroatien overtager formandskabet for Ministerkomitéen efter Danmark

Ministerkomitéens formandskab 18. maj 2018 Helsingør

Formandskabet for Europarådets Ministerkomité overgik i dag fra Danmark til Kroatien. Det skete ved et møde i Helsingør i nærværelse af repræsentanter for de 47 medlemsstater. Den hidtidige formand, den danske udenrigsminister Anders Samuelsen, overdrog formandskabet til sin efterfølger,...

Read More

Det danske formandskab konkluderer, at der foreligger overvældende støtte til at starte Europarådets ”Helsingør-reform-proces”

Ministerkomitéens formandskab 18. maj 2018 Helsingør

Den danske udenrigsminiser Anders Samuel imødekom behovet for at tage aktuelle politiske og finansielle udfordringer op og præsenterede sine konklusioner vedrørende diskussionerne på ministerkomitéens møde i Helsingør den 17. og 18. maj Tale

Read More

Demokratisk sikkerhed og databeskyttelse på dagsordenen på Ministerkomitéens møder i Danmark

Ministerkomitéen 17. maj 2018 Strasbourg

Europarådets 47 medlemsstaters udenrigsministre vil mødes i Helsingør (Danmark) den 18. maj for at diskutere de udfordringer, organisationen er konfronteret med. Ministerkomitéen skal også vedtage en rettelsesprotokol, der har til formål at modernisere Konventionen for beskyttelse af...

Read More

Den 17. maj 2018: Den Internationale Dag mod Homofobi, Transfobi og Bifobi

Ministerkomitéens formandskab 16. maj 2018 Strasbourg

Udtalelse fra Eva Kjer Hansen, Danmarks minister for ligestilling, på vegne af ministerkomitéens formandskab

Read More

Den 5. maj: Europadagen

Ministerkomitéens formandskab 5. maj 2018 Strasbourg

Udtalelse fra Anders Samuelsen, formand for ministerkomitéen og Danmarks udenrigsminister på Europadagen

Read More

Konference til lancering af Europarådets strategi for kønslig ligestilling i perioden 2018-2023

Europarådet 3. maj 2018 København

Inden for rammen af det danske formandskab for ministerkomitéen vil den internationale konference ”Lad os bane vej for kønslig ligestilling” lancere Europarådets strategi for ligestilling i perioden 2018-2023. Det er målet med denne begivenhed dels at fokusere på nuværende og kommende...

Read More

Frisørsalon om, hvordan flere mænd kan involveres i at fremme kønslig ligestilling og i at bekæmpe sexisme

Ministerkomitèen 26. april 2018 Strasbourg

Medlemmer af Den Parlamentariske Forsamling, ambassadører fra Europarådets 47 medlemsstater og dommere af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mødes den 26. april i Strasbourg for at diskutere om, hvordan flere mænd kan involveres i at fremme kønslig ligestilling og i at bekæmpe sexisme....

Read More

Anders Samuelsen: “Domstolen er nødt til at være i en position, som sikrer den højest mulige beskyttelse af de fundamentale rettigheder”

Den Parlamentariske Forsamlings session 25. april 2018 Strasbourg

Da han i dag henvendte sig til Forsamlingen, understregede Anders Samuelsen, Danmarks udenrigsminister og Formand for ministerkomitéen, betydningen af den politiske erklæring, som blev vedtaget den 13. april i København af de 47 medlemsstater vedrørende fortsat reform af det europæiske...

Read More

Demokratisk kultur – fra ord til handling

Ministerkomitèen 23. april 2018 København

”Demokratis kultur – fra ord til handling” er overskriften på den internationale konference, der finder sted fra mandag den 23. til tirsdag den 24. april i København. Konferencen organises som del af det danske formandskab for Europarådets ministerkomité og vil blive åbnet af den danske...

Read More

Københavnserklæringen vedtaget

Europarådet Den 13. april 2018 København

Københavnserklæringen om reform af den europæiske konvention om menneskerettighedssystemet er formelt blevet vedtaget af alle Europarådets 47 medlemsstater efter en topkonference i København med deltagelse af mere end 20 justitsministre.. Erklæringen i fuld ordlyd Den danske justitsminister Søren...

Read More

Topkonference om reform af konventionssystemet for menneskerettighederne

Ministerkomitèen 11. april 2017 København

Den danske justitsminister Søren Pape Poulsen vil i forbindelse med Europarådets Danske Formandskab fra den 11. til den 13. april 2018 være vært for en topkonference med titlen: ”Fortsat reform af konventionssystemet for de europæiske menneskerettigheder – bedre ligevægt, forbedret beskyttelse.”...

Read More

Terrorangreb i den franske by Trèbes: Formanden for ministerkomitéen udtrykker sorg og solidaritet med de franske myndigheder

Ministerkomitèen 23. marts 2018 Strasbourg

Efter det dødelige terrorangreb i den franske by Trèbes tidligere idag giver Anders Samuelsen, dansk udenrigsminister og formand for Europarådets ministerkomité, udtryk for dyb medfølelse med de pårørende til ofrene og for sympati med de personer, som blev såret i angrebet. Han udtrykker også...

Read More

Preventing ill-treatment during police custody and pre-trial detention

Chairmanship of the Committee of Ministers 23 March 2018 Copenhagen

The Danish Chairmanship of the Council of Europe’s Committee of Ministers is organising a seminar in Copenhagen on 22 and 23 March to discuss ways to strengthen the prevention of torture and ill-treatment during police custody and pre-trial detention, the time when persons are most at risk from...

Read More

Den internationale kvindedag (8. marts)

Ministerkomiteens formandskab 8. marts 2018 Strasbourg

Udtalelse fra Karen Ellemann, Danmarks minister for ligestilling, på vegne af ministerkomiteens formandskab

Read More

Udvidelse af rettigheder, ansvar og status til familier af samme køn: tendenser gennem Europa

Ministerkomiteen 1. marts 2018 Strasbourg

Medlemmer af Europarådets parlamentariske forsamling, officielle regeringsrepræsentanter, ikkestatslige organisationer og uafhængige fagfolk mødes i København, Danmark, den 2. marts 2018 til en konference for at drøfte ligestilling og lige rettigheder i privat- og familieliv for lesbiske, bøsser,...

Read More

Mindedag for Holocaust og for forebyggelse af forbrydelser mod menneskeheden

Ministerkomitéens formandskab 27. januar 2018 Strasbourg

Den 27. januar 1945 blev koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau – hvor mere en million mennesker var blevet sendt i gaskamre for at dø under Holocaust – befriet. Vi markerer denne ”Mindedag for Holocaust og for forebyggelse af forbrydelser mod menneskeheden” for at ære mindet om ofrene for...

Read More

Den danske statsminister tilskynder yderligere reform af Europa-konventionen

Den parlamentariske forsamlings session 24. januar 2018 Strasbourg

Den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen har opfordret til yderligere reform af Europa-konventionen om menneskerettighederne – og tilskyndet medlemsstaterne til at tage den i anvendelse mere effektivt på nationalt plan. Statsministeren henvendte sig til Europarådets parlamentariske...

Read More

Det danske formandskab giver udtryk for støtte i en vanskelig situation

Den parlamentariske forsamlings session 23. januar 2018 Strasbourg

”Det danske formandskab har til hensigt at føre et nært samarbejde med forsamlingen og generalsekretariatet samtidigt, når vores organisation er konfronteret med flere større udfordringer”, sagde Anders Samuelsen, dansk udenrigsminister od formand for ministerkomitéen, da han talte foran...

Read More

Crown PrincessKronprinsessen af Danmark: vi kan ikke anse menneskerettighederne som en selvfølge of Denmark: we cannot take our human rights for granted

Den parlamentariske forsamlings session 23. januar 2018 Strasbourg

Beskyttelsen af menneskerettighederne kan ikke anses som en selvfølge, udtalte kronprinsesse Mary af Denmark til forsamlingen i dag og understregede nødvendigheden for at videreføre de principper og værdier, der ligger til grund for dem, til de nye generationer. ”Selv om menneskerettighederne er...

Read More

Internationalt seminar i København om at ændre holdning til og fordomme om handicappede

Ministerkomitéens formandskab 13. december 2017 København

Regeringsrepræsentanter, handicappede og deres repræsentanter, tjenesteydere og ikkestatslige organisationer, uafhængige eksperter, den private sektor og repræsentanter for medierne mødes i København den 13. og 14. december 2017 ved et seminar for at drøfte styrkelse af bevidstheden omkring...

Read More