Výbor ministrů: Česká republika předává předsednictví Dánsku

Předsednictví Výboru ministrů 15. Listopadu 2017 Štrasburk

Předsednictví Výboru ministrů Rady Evropy dnes přešlo z České republiky na Dánsko na zasedání, které se konalo v sídle organizace ve Štrasburku za účasti zástupců 47 členských států. Před samotným předáním předsednictví svému nástupci, končící předseda a ministr zahraničních věcí České republiky...

Read More

Prevence korupce mezi zákonodárci, soudci a státními zástupci – konference v Praze

Skupina států proti korupci (GRECO) 8. listopadu 2017 Štrasburk

Skupina států proti korupci Rady Evropy (GRECO) a Ministerstvo spravedlnosti České republiky organizují v Praze ve dnech 9. a 10. listopadu konferenci, na které se bude hovořit o tom, jakým způsobem zintenzivnit provádění opatření k předcházení korupci zákonodárců, soudců a státních zástupců v...

Read More

Petr Mlsna: „Podpora místní a regionální demokracie je jednou z hlavních priorit českého předsednictví Výboru ministrů“

Zasedání Kongresu ve 19. října 2017 Štrasburku

Náměstek ministra vnitra České republiky pro řízení sekce legislativy a archivnictví Petr Mlsna představil během 33. zasedání Kongresu ve Štrasburku dne 18. října 2017 hlavní priority českého předsednictví. Z těchto priorit pan MLSNA zdůraznil, že je důležité podporovat demokracii na místní a...

Read More

Úloha internetových zprostředkovatelů jako strážců svobody projevu – Konference ve Vídni

Předsednictví Výboru ministrů 12. října 2017 Vídeň

Tématem konference o svobodě internetu, kterou organizují OBSE a Rada Evropy ve Vídni v pátek dne 13. října, je úloha a odpovědnost internetových zprostředkovatelů, kteří mají zásadní vliv na to, jakým způsobem dostáváme a šíříme informace v digitálním věku. Funkce internetových zprostředkovatelů...

Read More

Miloš Zeman: „Úsilí Rady Evropy směřující k přátelství a nikoliv k nenávisti mezi evropskými národy bude úspěšné“

Zasedání Parlamentního shromáždění 10. října 2017 Štrasburk

„Věřím tomu, že úsilí Rady Evropy směřující k přátelství a nikoliv k nepřátelství a nenávisti mezi evropskými národy – včetně Ruska – bude v dlouhodobém horizontu úspěšné,“ prohlásil prezident České republiky Miloš Zeman ve svém dnešním projevu na shromáždění. „Věřím, že úlohou Rady Evropy je...

Read More

Výbor ministrů sdílí ambici Parlamentního shromáždění více zviditelnit Radu a zintenzivnit její činnost

Zasedání Parlamentního shromáždění 9. října 2017 Štrasburk

„Výbor ministrů sdílí ambici Parlamentního shromáždění více zviditelnit Radu Evropy a zintenzivnit její činnost s cílem pomoci členským státům řešit výzvy, před kterými v současné době stojí,“ řekl ve svém dnešním projevu před shromážděním ministr zahraničí České republiky a předseda Výboru...

Read More

Mezinárodní konference konaná v Praze na podporu ukončení zadržování dětských migrantů

Zvláštní zástupce generálního tajemníka Rady Evropy pro migraci a uprchlíky 27. září 2017 Štrasburk

„Náklady na alternativní řešení jsou mnohem nižší než náklady na zadržování migrantů. Navíc jsou tato řešení méně nebezpečná než zadržování dětských migrantů, a to jednak pro děti samotné z hlediska újmy, kterou s sebou zbavení svobody nevyhnutelně přináší, a jednak pro naši společnost. Cílem...

Read More

Teroristické útoky ve Španělsku

Výbor ministrů 18. srpna 2017 Štrasburk

Prohlášení předsedy Výboru ministrů a ministra zahraničních věcí České republiky, Lubomíra Zaorálka

Read More

Mezinárodní konference “Detence dětí imigrantů v pobytových zařízeních: Stane se minulostí?”

Chairmanship of the Committee of Ministers 10 August 2017 Strasbourg

Konference, jež se bude konat v Praze ve dnech 25.-26. září pod záštitou českého předsednictví Výboru ministrů, poslouží jako jedinečná příležitost pro výměnu zkušeností a znalostí v řadě klíčových oblastí, jako jsou například stávající normy lidských práv, názory a přístup k regionálnímu a...

Read More

Lubomír Zaorálek: České předsednictví se zaměří na ochranu zranitelných a znevýhodněných skupin

Zasedání Parlamentního shromáždění 27. června 2017 Štrasburk

„Naší prioritní oblastí působení v rámci našeho předsednictví bude ochrana práv osob patřících ke zranitelným a znevýhodněným skupinám,“ uvedl ministr zahraničních věcí České republiky a předseda Výboru ministrů Lubomír Zaorálek ve svém dnešním projevu ke shromáždění. „Na konferenci, která se...

Read More

Učit se společně žít – sdílený závazek k demokracii

Rada Evropy 19. června 2017 Štrasburk

Konference o budoucím občanství a vzdělávání v oblasti lidských práv v Evropě

Read More

Mezinárodní konference v Brně (Česká republika) o závazném účinku soudních rozhodnutí

Rada Evropy 19. června 2017 Štrasburk

Předsedové nejvyšších a ústavních soudů členských států Rady Evropy se setkají v Brně v České republice ve dnech 20. a 21. června na mezinárodní konferenci na vysoké úrovni, aby projednali závazný účinek soudních rozhodnutí přijatých Evropským soudem pro lidská práva, Soudním dvorem Evropské Unie...

Read More

Teroristický útok v Londýně

Předseda Výboru ministrů 4. června 2017 Štrasburku

Prohlášení předsedy Výboru ministrů a ministra zahraničních věcí České republiky, Lubomíra Zaorálka

Read More

Rozhovor s velvyslancem Emilem Rufferem

Rada Evropy 1. červen 2017 Štrasburku

Stálým zástupcem České republiky v Radě Evropy a v tomto období předsedou stálých zástupců členských států, k tématu výkonu rozhodnutí ESLP

Read More

Teroristický útok v Manchesteru

Předsednictvo Výboru ministrů 23. května 2017 Štrasburk

Prohlášení Lubomíra Zaorálka, předsedy Výboru ministrů a ministra zahraničních věcí České republiky

Read More

Výbor ministrů: Česká republika přebírá předsednictví od Kypru

Předsednictví Výboru ministrů 19. května 2017 Nikósii

Na konci zasedání Výboru ministrů v Nikósii (Kypr) Česká republika převzala od Kypru šestiměsíční předsednictví výboru. Ministr zahraničních věcí Ioannis Kasoulides zhodnotil kyperské předsednictví a předal jej českému ministru zahraničí Lubomíru Zaorálkovi, který představil priority...

Read More

Návštěva generálního tajemníka Jaglanda v České republice

Generální tajemník 21. dubna 2017 Praha

Setkání s předsedou vlády Sobotkou a minstrem zahraničních věcí Zaorálkem

Read More