Проект фінансується спільно Європейським Союзом та Радою Європи і виконується Радою Європи
 

Програма сприяє виконанню зобов’язань України перед Радою Європи, Угоди про асоціацію з ЄС і Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму для України.

Мета

 

Зміцнення захисту прав людини та основоположних свобод шляхом забезпечення:

 • більшої свободи, різноманітності та плюралізму в ЗМІ
 • відкритого, всебічного, сталого та орієнтованого на громадян підходу до Інтернету на засадах прав людини
 • ефективної системи захисту громадян з огляду на право на приватне життя і право на контроль над власними персональними даними.
Завдання

 

 1. Надати допомогу у розробці Стратегії/Плану Дій наближення законодавства у сфері ЗМІ до європейської нормативної бази до 2015 року з основною увагою на вимоги до умов асоціації між ЄС та Україною та стандарти Ради Європи. 
 2. Надати цільову експертну допомогу партнерам для впровадження Стратегії/Плану Дій.
 3. Надати допомогу у встановленні права на доступ до інформації  шляхом підвищення спроможності партнерів впроваджувати закон.
 4. Зміцнити спроможність посадових осіб, громадянського суспільства, приватного сектору в сфері для управління Інтернетом з метою більшого сприяння відкритому, безперешкодному та вільному потоку інформації  та вираженню поглядів на основі відповідних стандартів Ради Європи.
 5. Підвищити обізнаність та спроможність  громадянського суспільства проводити  моніторинг дотримання прав Інтернет-користувачів.
 6. Поліпшити  діалог з питань відкритого, всебічного та прозорого управління Інтернетом в Україні на основі стандартів Ради Європи у сфері прав людини.
 7. Поліпшити нормативно-правове поле у сфері захисту персональних даних відповідно до міжнародних стандартів у цій сфері.
 8. Забезпечити розвиток незалежності і потенціалу державного органу, відповідального за захист персональних даних.
 9. Сприяти впровадженню механізмів та гарантій захисту даних в усіх відповідних галузях із забезпеченням цілковитої поваги до інших прав і свобод (наприклад, свободи вираження поглядів).
Бенефіціари і партнери

 

Державний Комітет телебачення і радіомовлення України, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада України (Комітет з питань свободи слова та інформації, Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, Комітет з питань інформатизації та інформаційних технологій,), Національна Комісія державного регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Адміністрація Президента, Секретаріат Кабінету Міністрів України, навчальні установи, професійні асоціації, судова влада, НУО, журналісти, блогери та приватний сектор. 

Очікувані результати
 • Стратегія наближення медіа законодавства до європейської нормативно-правової бази до 2015 року розроблена та запроваджена.
 • Досягнуто прогресу в напрямку ліквідації державних ЗМІ.
 • Розроблено гарантії і досягнуто прогресу у справедливому і збалансованому висвітленні у ЗМІ виборів відповідно до європейських стандартів та відповідних критеріїв  для  Асоціації між ЄС та Україною.
 • Сприяння діяльності журналістів в умовах відсутності погроз та насильства шляхом поширення кращих практик та реформування законодавства у сфері захисту професійної діяльності журналістів.
 • Законодавча база у сфері доступу до публічної інформації далі покращується.
 • Навчальний курс з  управління Інтернетом та прав людини включено  до навчальних програм національних навчальних закладів.
 • Підвищено рівень знань та поінформованість Інтернет-користувачів та провайдерів Інтернет послуг з питань управління Інтернетом і захисту прав людини, відповідно до стандартів Ради Європи.
 • Більш широка участь українських ключових зацікавлених сторін в міжнародних  дискусіях на тему управління Інтернетом та прав людини.
 • Законодавство про захист персональних даних переглянуто  та приведено у відповідність до міжнародних і європейських стандартів у цій сфері.
 • Розбудовано незалежність Омбудсмана (Уповноваженого Верховної Ради з прав людини) у сфері контролю за захистом персональних даних.
 • Запроваджено захист персональних даних в різних сферех.
 • Поширено рекомендації та організовано навчання щодо захисту приватного життя при висвітленні подій у ЗМІ. 
Команда

 

 

Роман Шлапак, Керівник проекту

Тел.: 044 425 60 01 (внутр.132), e-mail: Roman.CHLAPAK@coe.int

 

Олена Родіоненко, Спеціаліст проекту

(захист персональних даних та доступ до публічної інформації)

Тел.: 044 425 60 01 (внутр. 119),  e-mail: Olena.RODIONENKO@coe.int

Галина Смірнова, Спеціаліст проекту

(управління Інтернетом та свобода медіа)

Тел.: 044 425 60 01 (внутр. 137),  e-mail: Galyna.SMIRNOVA@coe.int

 

Ірина Остапа, Асистент проекту

Тел.: 044 425 60 01 (внутр. 139),  e-mail: Iryna.OSTAPA@coe.int

 

 

Орися Федорчук, Асистент проекту

Тел.: 044 425 60 01 (внутр. 138), e-mail: Orysya.FEDORCHUK@coe.int

 

 

Ганна Катасонова, Фінансовий асистент проекту

Тел.: 044 425 60 01 (внутр. 140), e-mail: Ganna.KATASONOVA@coe.int

 

Адреса:

Офіс Ради Європи в Україні

вул. Іллінська, 8  під’їзд 8 поверх 5

04070 Київ, Україна