Back

Офіс Ради Європи в Україні вітає затвердження Урядом Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

Київ, Україна 16 квітня 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Офіс Ради Європи в Україні вітає затвердження Урядом Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

Офіс Ради Європи в Україні вітає затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що відбулося на засіданні Уряду 11 квітня 2018 року. Ця програма є важливим кроком на шляху просування гендерної рівності у всіх сферах суспільного життя в Україні. Крім того, програмою передбачається урахування гендерного компонента в програмах економічного та соціального розвитку, удосконалення механізму проведення гендерно-правової експертизи, створення комплексної системи реагування на випадки дискримінації за ознакою статі, розширення переліку статистичних показників, диференційованих за статтю, зменшення гендерного дисбалансу у сферах державної служби та управління людськими ресурсами, а також внесення гендерної складової до програми реформ. Всі відповідні інституції та суб'єкти повинні бути залученими та володіти відповідними знаннями для ефективного впровадження програми у життя задля посилення рівної видимості, повноважень, відповідальності та участі жінок і чоловіків в Україні.

Реалізація програми також сприятиме виконанню міжнародних зобов'язань України щодо гендерної рівності, таких як Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки, Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) та Цілі сталого розвитку (ЦСР).

Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки спрямована на досягнення ефективної реалізації гендерної рівності та розширення можливостей жінок та чоловіків у державах-членах.

 Стратегія має шість цілей:

  1. Запобігання та боротьба з гендерними стереотипами та сексизмом
  2. Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством
  3. Забезпечення рівного доступу жінок до правосуддя
  4. Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків в процесі прийняття політичних та суспільних рішень
  5. Захист прав жінок та дівчат-мігрантів, біженців та шукачів притулку
  6. Досягнення гендерної інтеграції у всіх політиках та заходах

Офіс Ради Європи в Україні разом з національними органами влади проведе презентацію Стратегії гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки у травні ц.р.


Контактна Інформація Контактна Інформація
Council of Europe Office in Ukraine
8, Illinska str., 7 entrance, 6 floor
Kyiv 04070, Ukraine
Офіс Ради Європи в Україні
вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, поверх 6
Київ, 04070 Україна

Голова Офісу: Мортен Енберг, Представник Генерального секретаря Ради Європи з питань координації програм співробітництва Ради Європи

Head of Office: Мårten Ehnberg, Representative of the Secretary General in charge of the co-ordination of the co-operation programmes in Ukraine

Tel.+38 044 425 60 01 
          +38 044 425 02 62

Fax.+38 044 425 60 01
            (ext.111)
            +38 044 425 02 62

            (ext.111)

kyiv@coe.int

Contact form