Pravidlo „tady se nedotýkej“

Přibli�ně ka�d� p�t� d�tě se stane obět� sexu�ln�ho n�sil�, včetně sexu�ln�ho zneu��v�n�. Mů�ete pomoci zabr�nit tomu, aby se to stalo va�emu d�těti. Naučte sv� d�tě pravidlo �tady se nedot�kej�.