O PROJEKTU O PROJEKTU

Budžet projekta: Projekat finansiraju Evropska unija i Savet Evrope u ukupnom iznosu od 4.000.000 evra.

Trajanje projekta: Projekat će se sprovoditi 36 meseci - od 19. decembra 2018. do 19. decembra 2021. godine.

 

 Konteskt projekta

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” je zajednički projekat finansiran od strane Evropske unije i Saveta Evrope, koji sprovodi Savet Evrope u Srbiji.

Projekat se oslanja na rezultate i izazove prve faze projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ (2016-2017). Osmišnjen je da odgovori na potrebe koje proističu iz primene ključnih prioriteta Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji kao i na zahteve novog zakonskog okvira.

 Opšti cilj projekta

  1. cilj projekta jeste da pruži podršku upravnim organima u Srbiji da efikasno odgovore na zahteve pristupnih pregovora i da uspešno upravljaju sveobuhvatnim procesom evropskih integracija i pretpristupnom podrškom za članstvo u Evropskoj uniji kroz fokusiranje na ključne aspekte upravljanja ljudskim resursima i razvoja ljudskih resursa u lokalnim samoupravama.

Razvoj efikasnog sistema lokalne samouprave postaviće temelje za promociju dobre uprave, poboljšanje usluga građanima, kao i za unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava da zadovolji standarde Saveta Evrope i Evropske unije i efikasno primeni njene pravne tekovine.

Uvođenje novog sistema profesionalnog razvoja državnih službenika i zaposlenih u lokalnim samoupravama predstavlja značajan korak u sprovođenju reformi u oblasti upravljanja ljudskim resursima i razvoja ljudskih resursa u državnoj upravi. Osnovna ideja projekta je da uspostavi integrisan nacionalni sistem stručnog usavršavanja zasnovan na zajedničkom okviru i standardima za utvrđivanje potreba, razvoj programa i ocenjivanja rezultata.

 Svrha projekta

Svrha projekta jeste unapređenje sistema razvoja ljudskih resursa i upravljanja ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji.

 Očekivani rezultati

Očekuje se da će projekat uspostaviti unapređeni pravni i proceduralni okvira na nacionalnom i lokalnom nivou u skladu sa reformom javne uprave koja je u toku. Projekat će voditi ka razvoju efikasnijeg i usklađenijeg okvira za stručno usavršavanje i profesionalni razvoj zaposlenih u lokalnim samoupravama i ka sveopštem unapređenju kapaciteta i kompetencija lokalne samouprave.

Projekat je podeljen u dve glavne komponente kroz koje će biti ostvareni sledeći specifični rezultati:

Komponenta 1: Unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou

Komponenta 2: Unapređenje sistema razvoja ljudskih resursa na lokalnom nivou

Specifični rezultati prve komponente su:

1.1: Unapređeni pravni i proceduralni okvir za upravljanje ljudskim resursima na nacionalnom i lokalnom nivou u skladu sa planiranim reformama;

1.2: Povećana efikasnost sistema upravljanja ljudskim resursima u lokanim samoupravama;

Specifični rezultati druge komponente su:

2.1: Efikasniji i usklađeniji okvir za stručno usavršavanje i profesionalni razvoj zaposlenih u lokalnim samoupravama;

2.2: Unapređeni kapaciteti lokalne samouprave u prioritetnim oblastima kao što su razvoj lokalnih kompetencija i veština upravljanja lokalnih lidera;

 Glavni partneri

Glavni partneri projekta su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Stalna konferencija gradova i opština.