Projekat finansiraju Evropska unija i Savet Evrope

 Opšte informacije

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave” je zajednički projekat finansiran od strane Evropske unije i Saveta Evrope, koji sprovodi Savet Evrope u Srbiji. Zasnovan je na potrebama sprovođenja ključnih prioriteta Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji kao i načela Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, koje pružaju čvrstu osnovu za uspostavljanje stabilnog sistema lokalne samouprave u Srbiji.

Opšti cilj projekta

Opšti cilj projekta jeste sprovođenje ključnih i prioritetnih koraka reforme javne uprave, na centralnom i lokalnom nivou, radi unapređenja efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti javne uprave i poboljšanja sistema prevencije diskriminacije na svim nivoima javne uprave.

Razvoj efikasnog sistema lokalne samouprave postaviće temelje za promociju dobre uprave, za poboljšanje pružanja usluga građanima, kao i za unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava da zadovolji standarde Saveta Evrope i Evropske unije i da efikasno primeni njen pravne tekovine.

U tom kontekstu, projekat će utemeljiti principe profesionalizacije, modernizacije i decentralizacije javne uprave, u skladu sa postojećim zakonskim i strateškim okvirom koji reguliše oblast reforme javne uprave kao i status i sistem plata zaposlenih u lokalnoj samoupravi.

Opšti cilj projekta jeste sprovođenje ključnih i prioritetnih koraka reforme javne uprave, na centralnom i lokalnom nivou, radi unapređenja efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti javne uprave i poboljšanja sistema prevencije diskriminacije na svim nivoima javne uprave.

Razvoj efikasnog sistema lokalne samouprave postaviće temelje za promociju dobre uprave, za poboljšanje pružanja usluga građanima, kao i za unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava da zadovolji standarde Saveta Evrope i Evropske unije i da efikasno primeni njen pravne tekovine.

U tom kontekstu, projekat će utemeljiti principe profesionalizacije, modernizacije i decentralizacije javne uprave, u skladu sa postojećim zakonskim i strateškim okvirom koji reguliše oblast reforme javne uprave kao i status i sistem plata zaposlenih u lokalnoj samoupravi.

 Svrha projekta

Svrha projekta jeste unapređenje efikasnosti i administrativnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave (JLS) putem uspostavljanja profesionalnog sistema stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS i unapređene funkcija upravljanja ljudskim resursima.

 Očekivani rezultati

Poboljšanje sistema upravljanja ljudskim resursima direktno je povezano sa razvojem efikasne i odgovorne javne uprave za dobrobit svih građana. Razvoj modernog i efikasnog sistema upravljanja ljudskim resursima na nivou lokalne samouprave doprinosi utemeljenju pet osnovnih načela reforme javne uprave: načela decentralizacije, depolitizacije, profesionalizacije, racionalizacije i modernizacije.

Projekat će potpomoći razvoj i primenu modernih instrumenata upravljanja ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Srbiji i uspostavljanje efikasnog institucionalnog i organizacionog okvira za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS, kroz kvalitetne programe obuke zasnovanim na potrebama zaposlenih i rezultatima procene stanja. Očekuje se da će projekat doprineti unapređenju kvaliteta usluga koje opštine pružaju građanima, i da će doprineti povećanju svesti izabranih predstavnika u JLS o potrebama zaposlenih za sticanjem i razvojem stručnih veština i znanja.

Projektom su definisani sledeći očekivani rezultati:

  • JLS primenjuju nov zakonski okvir u oblasti ljudskih resursa kao i razvijene moderne instrumente upravljanja ljudskim resursima (planiranje ljudskih resursa, sistematizacija i organizacija radnih mesta, zapošljavanje i odabir zaposlenih, podrška stažistima i novim zaposlenim licima, stručno usavršavanje i obučavanje zaposlenih, praćenje i vrednovanje rada i rezultata zaposlenih, podsticaj zaposlenih i disciplinske mere, i drugi.);
  • Uspešno sprovođenje Akcionog plana za sprovođenje Strategije za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave;
  • Unapređena primena novih instrumenata za upravljanje ljudskim resursima i njihovo kontinuirano usavršavanje.

Projekat je struktuiran u dve komponente koji se odnose na 2 glavna očekivana rezultata (OR):

OR1:       Uspostavljanje / unapređenje koherentnog pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za upravljanje ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave (JLS).

Specifični očekivani rezultati prve komponente su:

1.1:         Zaposleni u JLS obučeni za primenu zakona, pod-zakonskih akata i modernih instrumenata za upravljanje ljudskim resursima;

1.2:         Unapređena svest o značaju uloge upravljanja ljudskim resursima u JLS i uspostavljena kontinuirana razmena informacija i znanja u JLS.

OR2:       Uspostavljanje institucionalnog i organizacionog okvira za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (JLS).

Specifični očekivani rezultati druge komponente su:                                  

2.1:         Izgrađeni mehanizmi i instrumenti za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS;

2.2:         Unapređeni kapaciteti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i drugih korisnika projekta za praćenje i primenu Strategije za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS.

 Glavni partneri

Glavni partneri na projektu su Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravi Republike Srbije (MDULS) i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

 Budžet projekta

Projekat je finansiran iz sredstava Evropske unije i Saveta Evrope u ukupnom iznosu od 2.000.000 Evra.

 Trajanje projekta

Predviđen period sprovođenja projekta je 22 meseca - od 4. marta 2016. do 20. decembra 2017. godine.

Популарни линкови Популарни линкови
Пратите нас Пратите нас