Srbija je postala 45. članica Saveta Evrope aprila 2003. godine, što je bila prirodna posledica velikih političkih promena koje su se desile u jesen 2000. godine i koje su pružile Srbiji priliku da zauzme svoje pravo mesto među demokratskim zemljama Evrope.

Samo četiri godine kasnije, Srbija je preuzela predsedavanje Komitetom ministara Saveta Evrope, zadatak koji je veoma uspešno ispunila i koji je zemlji dao odličnu priliku da informiše javnost o tome šta znači građenje Evrope - proces u koji su uključeni i Savet Evrope i Evropska unija - a čija je ambicija da donese narodima Evrope mir, prosperitet i osećaj zajedničke sudbine, zasnovan na zajedničkim vrednostima.

Glavni zadatak Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, koja je počela sa radom u trenutku kada je Srbija postala 45. država članica, je pomoć i podrška zemlji u procesu demokratskih reformi i napretku ka evropskim integracijama. U poslednjih šest godina, blisko sarađujući sa vlastima Srbije, Kancelarija je podržala unapređenje i reforme ljudskih prava, rada parlamenta, medija, lokalne samouprave, visokog obrazovanja, pravosudnih, policijskih i kazneno-popravnih organa, kao i aktivnosti vezane za borbu protiv pranja novca.Podrazumeva se da ćemo i u budućnosti nastaviti sa pružanjem podrške državi.

Ovaj veb sajt je važno oruđe u informisanju javnosti i vlasti Srbije a i šire, o radu naše Kancelarije i Saveta Evrope. Veliko nam je zadovoljstvo da da ga podelimo sa svima koji su zainteresovani i sigurni smo da ćete ga iskoristiti na najbolji mogući način.

PROGRAM "HORIZONTAL FACILITY" PROGRAM "HORIZONTAL FACILITY"
BROŠURA KANCELARIJE BROŠURA KANCELARIJE
PRATITE NAS PRATITE NAS
  
VIDEO VIDEO

Promoting Human Rights and Minority Protection in South East Europe