Tobias Flesenkemper

šef misije Saveta Evrope u Beogradu

Tobias Flesenkemper je imenovan za šefa misije Saveta Evrope u Beogradu 1. oktobra 20178. godine. Na tu funkciju ga je imenovao Generalni sekretar Saveta Evrope.

Pre dolaska u Srbiju, radio je za Evropsku uniju u Bosni i Hercegovini (European External Action Service - EEAS), Savet evropske unije u Briselu, Skoplju i Sarajevu i OEBS. Bio je stručni saradnik na Nemačkom institutu za međunarodne poslove i bezbednost 2012-2013. godine. 2013. godine je postavljen za direkntora agencije sa sedištem u Berlinu, pod nazivom "Elbarlament.org - cultures of democracy". Redovno daje svoj doprinos istraživanju i programima visokog obrazovanja sa fokusom na evropsku saradnju. Od 1998. do 2001. je bio Generalni sekretar Evropskog omladinskog foruma.

Završio je master studije u oblasti političkih nauka (Magister Artium) na Univerzitetu u Kolonu i master studije u oblasti međunarodne humanitarne pomoći na Ruh univerzitetu Bohum.

Популарни линкови Популарни линкови
Пратите нас Пратите нас