Šta je cilj projekta?

Projekat ima za cilj prevenciju vršnjačkog nasilja u školama u Srbiji i pružanje podrške bezbednom školskom okruženju u skladu sa evropskim standardima i praksama.

Koji su ključni rezultati?

1. Kreatori obrazovne politike, institucije i stručnjaci primenjuju u praksi postojeći okvir obrazovnih politika u cilju sprečavanja vršnjačkog nasilja u školama;

2. Nastavnici/natavnice i ostali zaposleni u obrazovnom sistemu primenjuju nova znanja i stručne kompetencije koje bolje doprinose bezbednom školskom okruženju;

Ko su korisnici projekta?

Ministarstvo prosvete, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i druge obrazovne ustanove.

Osnovne i srednje škole u ​​Srbiji, uključujući nastavnike i nastavnice i rukovodstvo škole, učenike/učenice, roditelje i šire zajednice.

 Kako će rezultati biti ostvareni?

  • Sprovođenjem nacionalnog istraživanja o dobrobiti učenika i učenica, digitalnom nasilju  i drugim oblicima nasilja zarad identifikacije ključnih oblasti u kojima je neophodna intervencija;
  • Kroz definisanje preporuka za unapređenje  bezbednog školskog okruženja kroz participativni proces koji uključuje glavne aktere i akterke iz obrazovnog sistema;
  • Razvojem preporuka kreatorima obrazovnih politika u kojima se navode kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mere za prevenciju vršnjačkog nasilja u školama;
  • Korišćenje postojećIh resursa, alata i metodologija Saveta Evrope za prevenciju nasilja (uključujući i digitalno) a koji će biti prilagođeni srpskom kontekstu i primenjeni od strane relevantnih obrazovnih institucija i pojedinaca

Informacije o projektu

Projekat sprovodi Savet Evrope i finansiran je od strane Nemačke. Projekat se implementira u saradnji sa Ministarstvom prosvete od januara 2024. do decembra 2025. godine.

Пратите нас