Zajednički projekat Saveta Evrope i Evropske unije. 

Tokom poslednjih nekoliko godina, srpske vlasti su preduzele niz značajnih koraka u borbi protiv korupcije, uključujući ratifikaciju ključnih pravnih instrumenata Saveta Evrope u ovoj oblasti – Krivično-pravne i Građansko-pravne konvencije protiv korupcije, kao i Dodatni protokol uz Krivično-pravnu konvenciju. Uprkos preduzetim reformama, korupcija ostaje ozbiljan problem za ljude koji žive u Srbiji. Srpske vlasti su priznale da je korupcija prioritetno pitanje koje zahteva sveobuhvatne i ozbiljne protivmere. To uključuje adekvatne odgovore na različite izazove prilikom vođenja istraga, gonjenja i suđenja u slučajevima korupcije i privrednog kriminala. Imajući to u vidu, Savet Evrope i Evropska unija su pokrenuli u decembru 2012. g. zajednički projekat „Jačanje kapaciteta policije i pravosuđa za borbu protiv korupcije u Srbiji (PACS)“.

Tokom trajanja od 28 meseci, projekat će obuhvatiti specijalističku obuku osmišljenu za pravosuđe, tužilaštvo i policiju; uvođenje novih informatičkih alata za vođenje istraga u slučajevima korupcije i privrednog kriminala; i procene rizika sa preporukama, u cilju poboljšanja efikasnosti krivičnih istraga i postupaka.

Projekat je završen u decembru 2015.

Пратите нас