Projekat „Jačanje zaštite ljudskih prava lica lišenih slobode i osuđenih lica u Srbiji“ pruža podršku državnim institucijama u unapređenju zaštite ljudskih prava svih lica lišenih slobode, kao i podršku u primeni preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) . Aktivnosti projekta se odvijaju u oblasti saradnje sa policijom, zatvorima, kao i ustanovama za zaštitu mentalnog zdravlja i socijalnu zaštitu.

Projekat se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“  koji traje od 2023. do 2026. godine.

Šta su ciljevi projekta?

  • jačanje zaštite ljudskih prava lica u policijskom pritvoru kroz unapređenje operativnih procedura i povećanje kapaciteta osoblja zaduženog za sprovođenje pritvora
  • uspešnija reintegracija bivših osuđenika u društvo kroz jačanje kapaciteta zaposlenih u ustanovama Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, koji sprovode specijalizovane programe lečenja i reintegracije
  • poboljšano postupanje i zaštita ljudskih prava lica smeštenih u psihijatrijske i rezidencijalne ustanove socijalne zaštite kroz izgradnju kapaciteta zaposlenih i pravilno sprovođenje strategija deinstitucionalizacije
  • bolje praćenje zaštite ljudskih prava lica lišenih slobode unapređenjem kapaciteta institucija i organa koji sprovode unutrašnju kontrolu i rešavaju pritužbe


Ko su korisnici projekta?

  • Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog, Kancelarija zaštitnika građana/ Nacionalni mehanizam za prevenciju torture
  • lica lišena slobode


Kako se sprovodi projekat?


Koje rezultate očekujemo?

  • unapređena zaštita ljudskih prava lica u policijskom pritvoru
  • uspešnija reintegracija bivših osuđenika u društvo
  • poboljšano postupanje i zaštita ljudskih prava lica smeštenih u psihijatrijske i rezidencijalne ustanove socijalne zaštite
  • bolji monitoring zaštite ljudskih prava lica lišenih slobode


Koliki je budžet projekta?

Ukupni budžet projekta je 1 000 000  evra.

Celokupna izdvojena sredstva za „Horizontal Facility“ program iznose oko 41 milion evra (85% od tih sredstava obezbeđuje Evropska unija, dok preostalih 15% obezbeđuje Savet Evrope).


Kako da dobijemo više informacija?


O programu Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku
 

„Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku” je zajednička inicijativa Evropske unije i Saveta Evrope koja omogućava korisnicima na Zapadnom Balkanu i u Turskoj da ispune svoje reformske agende u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i da se usklade sa evropskim standardima, što je takođe prioritet u procesu proširenja EU.