Tobias Flesenkemper

Šef misije Saveta Evrope u Beogradu

Tobias Flesenkemper je imenovan za šefa misije Saveta Evrope u Beogradu 1. oktobra 2018. godine. Na tu funkciju ga je imenovao Generalni sekretar Saveta Evrope.

Pre dolaska u Srbiju, radio je za Evropsku uniju u Bosni i Hercegovini (European External Action Service - EEAS), Savet evropske unije u Briselu, Skoplju i Sarajevu i za OEBS. Bio je stručni saradnik na Nemačkom institutu za međunarodne odnose i bezbednost od 2012. do 2013. godine. Već 2013. godine je postavljen za direktora agencije sa sedištem u Berlinu, pod nazivom "Elbarlament.org - cultures of democracy". Redovno daje svoj doprinos istraživanju i programima visokog obrazovanja sa fokusom na evropsku saradnju. Od 1998. do 2001. je bio Generalni sekretar Evropskog omladinskog foruma.

Završio je master studije u oblasti političkih nauka (Magister Artium) na Univerzitetu u Kelnu i master studije u oblasti međunarodne humanitarne pomoći na Rurskom univerzitetu u Bohumu. 

Пратите нас