Назад Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2 - poziv za konsultanta

Srbija 23. avgust 2022.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, objavljuje poziv za konsultanta.

 

Konsultant će biti zadužen za „Evaluaciju Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanje [za zaposlene u AP i JLS] za 2021.godinu u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i merilima za vrednovanje programa stručnog usavršavanja”.

Molimo kandidate da popune „Obrazac ugovora“, tj. da prilože dokumentaciju iz „Tenderskog dokumenta/Projektnog zadataka“ koja se odnosi na poziciju za koju se prijavljuju (na srpskom ili engleskom jeziku).

 

 Rok za prijave je 6. septembar 2022. godine.

Prijavljivanje se vrši elektronskim putem na adresu [email protected]

 

 Obrazac ugovora

 Tenderska dokumenta/Projektni zadatak

 

Пратите нас