Hokkanen/Finlandiya  | 1994

Bir babanın kızından ayrı kalmasından sonra aile yaşamını korumak üzere reformlar yapılması

davacının erişim hakkının uygulatılmaması….davacının aile yaşamına saygı hakkının ihlal edilmesine yol açmıştır…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Eylül 1994 tarihli kararı

Ön bilgiler

Teuvo Hokkanen çiftçilik yapıyordu. Kendisinin ve eşinin Sini adlı bir kızları vardı. İki yıl sonra Teuvo’nun karısı öldü. Sini’nin anneannesi ve dedesi Sini’nin bakımını üstlendiler. Teuvo’ya göre bu durum, eşinin ölümüyle ilgili sorunlarla uğraşırken yapılmış geçici bir düzenlemeydi.

Bundan kısa süre sonra Sini’nin anneannesi ve dedesi Teuvo’ya, Sini’yi geri vermek niyetinde olmadıklarını söylediler. Çocuğun velayetiyle ilgili hukuki anlaşmazlıklar yedi yıl sürdü. Bu süre zarfında anneanne ve dede Teuvo’nun Sini’yle herhangi bir temas kurmasına izin vermediler. Teuvo mahkemeden kızıyla buluşması için emir çıkarttı – ancak bunlar uygulatılmadı. 

Sonunda mahkemeler anneannesiyle ve dedesiyle kalmasının Sini’nin menfaati açısından en uygun çare olduğuna hükmettiler.

AİHM kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,   Fin mahkemelerinin Sini’nin anneannesi ve dedesiyle kalmasının Sini’nin yüksek menfaatlerine uygun olduğuna dair kararının sorgulanması için bir neden olmadığına hükmetmiştir. Ancak AİHM, Teuvo’nun kızıyla görüşebilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Zaten Fin mahkemeleri de Teuvo ile Sini arasında böyle bir temasın Sini’nin yüksek menfaatlerine uygun olduğu yönünde karar vermiştir. Ancak yetkili makamlar baba ile kızı arasında düzenli aralıklarla görüşmeler yapılmasını sağlamamışlardır.

Bu da Teuvo’nun aile yaşamı hakkını ihlal etmiştir.

[Sözleşmede] bir anne veya babanın kendisinin çocukla bir araya gelmesine yönelik tedbirler aldırma hakkı ve milli makamların da böyle bir girişimde bulunma yükümlülüğü yer almaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Eylül 1994 tarihli kararı

Müteakip gelişmeler

Fin makamları benzer bir durumun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almışlardır. AİHM’nin kararı ilgili devlet bakanlıklarına gönderilmiştir. Sosyal hizmet görevlileri ne yönelik olarak, bu tür durumlarla karşılaşılmaması için yapılması gerekenlerin vurgulandığı bir seminer düzenlenmiştir. Yasada yapılan değişiklikle de, velayet davalarında mahkeme kararlarının gereken biçimde uygulatılması sağlanmıştır.

Linkler

Themes:

Соответствующие примеры

Отец выигрывает борьбу за право видеться с сыном – права для всех чешских родителей

Когда жена Владимира Завжела ушла из дома, она забрала с собой их шестилетнего сына и не позволила Владимиру видеться с ним. Владимир получил судебное решение, предписывавшее обеспечить его встречи с сыном, но власти оказались не в состоянии обеспечить его исполнение. Европейский суд постановил, что тем самым было нарушено право на семейную жизнь. Контакт был восстановлен, а закон был изменен,...

Read more

Гражданка выигрывает знаковое дело в борьбе за права одиноких матерей и их детей

Паула Маркс не была замужем, когда у нее родилась дочь. Паула была шокирована, обнаружив, что, поскольку она не замужем, ее дочь не будет признана ее ребенком, если она не пройдет через процесс юридического оформления. И даже после этого ее дочь будет иметь пониженный правовой статус и не будет считаться ее наследницей. Европейский суд постановил, что это нарушает их право на семейную жизнь....

Read more

Реформы, проведенные после того, как мать была лишена опеки над своими детьми исключительно по причине своего вероисповедания

Ингрид Хоффман была свидетелем Иеговы. Когда она развелась с мужем, детский психолог рекомендовал, чтобы Ингрид получила опеку над своими двумя детьми по причине их тесных эмоциональных связей. Тем не менее суд решил, что по причине вероисповедания Ингрид опеку должен получить отец. Европейский суд постановил, что данное решение было дискриминационным. Это решение Суда привело к изменениям с...

Read more