Bączkowski ve Diğerleri/Polonya Davası   | 2007

Protesto gösterisinin reddedilmesinden sonra barışçı gösterilere daha iyi koruma sağlanmıştır

Demokrasi Avrupa kamu düzeninin temel bir özelliği olduğu gibi, Sözleşme de demokratik bir toplumun ideallerini ve değerlerini yaygınlaştırmaya ve sürdürmeye yöneliktir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 3 Mayıs 2007 tarihli Kararı - Photo: Yga Kostrzewa © Council of Europe

Ön bilgiler

Bir STK’nın beş üyesi Varşova’da kamuya açık toplantılar düzenlemek istediler. Amaçları kadınlara, azınlıklara ve engellilere karşı ayrımcılığa kamunun dikkatini çekmekti. Belediye başkanı verdiği mülakatta bu toplantıların yasaklanacağını, çünkü bunların homoseksüellerin haklarını da içerdiğini ileri sürdü. Daha sonra da belediye başkanlığı ofisi bir dizi idari teknik hususa dayanarak bu toplantılara izin vermedi.

AİHM kararı

Strazburg Mahkemesi Varşova’da yapılacak çeşitli gösteri yürüyüşlerinin yasaklanması kararının ya Polonya yasalarına aykırı olduğunu veya protestocuların haklarını koruyamayan yasalara dayandığına hükmetti. Her iki durumda da halkın toplanma hakkı ihlal edilmişti. Belediye başkanlığının yürüyüşleri yasaklama kararı, kamu yaşamına katılan insanlar üzerinde, bu tür eylemlere katılmayla ilgili bir soğutma etkisi yaratma riski taşıyordu.

Müteakip gelişmeler

Mahkemenin kararı Polonya Toplantı Yasasında değişiklik yapılmasına yol açtı. Anayasa Mahkemesinin içtihadında meydana gelen gelişme sayesinde, bu davada Varşova belediye başkanlığının uyguladığı idari yasalar, ileride yapılacak barışçı protesto gösterilerini yasaklamada kullanılamaz hale geldi. Polonya’da barışçı gösteriler yapma hakkını korumak üzere 2015 yılında yeni bir Toplanma Yasası kabul edildi.

Themes:

Соответствующие примеры

Благодаря историческому постановлению был отменен запрет на службу людей гомосексуальной ориентации в вооруженных силах

В отношении Джанет Смит, Грэма Грейди, Дункана Люстиг-Прина и Джона Беккета было проведено расследование. В результате все четверо военнослужащих были уволены из вооруженных сил по причине их гомосексуальной ориентации. Европейский суд постановил, что Соединенному Королевству не удалось обосновать подобную политику и что действия государства, направленные против заявителей, нарушали их...

Read more

Внедрение системы юридической помощи после того, как женщина, страдавшая от бытового насилия, не смогла получить доступ к судам

Д. Эйри хотела добиться юридического оформления раздельного проживания со своим мужем, который, по ее утверждению, был алкоголиком и применял физическое насилие. Однако она не смогла воспользоваться юридической помощью, поскольку она не могла позволить себе оплатить гонорар адвокатам. Европейский суд по правам человека постановил, что из-за отсутствия юридической помощи Д.Эйри была...

Read more

Борьба мужчины приводит к легализации гомосексуализма в Ирландии

Дэвид Норрис страдал приступами страха и депрессии после того, как понял, что любое открытое выражение его гомосексуальности может привести к уголовной ответственности. Страсбургский суд постановил, что криминализация его сексуальной ориентации нарушала его основные права. В 1993 году это привело к полной легализации гомосексуальных отношений между взрослыми людьми на основании ирландского...

Read more