Επιστροφή

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης «Human Rights and Security: An Inherent Tension?»

Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών Στρασβούργο 6 Μαρτίου 2017
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης «Human Rights and Security: An Inherent Tension?»

Στις 6 Μαρτίου 2017,  πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Human Rights and Security: An Inherent Tension?». Η συζήτηση διοργανώθηκε από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με το James Foundation στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Εισηγητές της συζήτησης ήταν οι Α.Ε. κ. Awn Shawkat Al-Khasawneh, πρώην Πρωθυπουργός της Ιορδανίας και πρώην Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, ο κ. Jean Paul Costa, Πρόεδρος του René Cassin Foundation και πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο κ. Κωνσταντίνος Λυκούργος, Δικαστής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Δ.Δρουσιώτης, Πρόεδρος του James Foundation.

Η συζήτηση κάλυψε θέματα που άπτονται μιας των μεγαλύτερων προκλήσεων του Διεθνούς Δικαίου, την ερμηνεία της σχέσης μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εθνικής ασφάλειας. Οι εισηγητές, με την ενεργό συμμετοχή των παρευρισκόμενων, συζήτησαν τις απειλές στην εθνική ασφάλεια ως διαχρονικό φαινόμενο  και τη σχέση λήψης μέτρων προστασίας της εθνικής ασφάλειας σε σχέση με την ανάγκη πλήρους προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συζητήθηκε επίσης ο ρόλος της δικαιοσύνης στην κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό  συνθήκες όπως η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και άλλων μέτρων που άπτονται της ανάγκης αντιμετώπισης φαινομένων όπως η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας

Στη συζήτηση συμμετείχαν Πρέσβεις,  Μέλη των Διπλωματικών Αποστολών διαπιστευμένων στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αξιωματούχοι του Οργανισμού  και εμπειρογνώμονες ανθρωπίνων δικαιωμάτων  των Κρατών Μελών Συμβουλίου της Ευρώπης.