Zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja

 

REGIONALNA KONFERENCIJA

Zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom – ratifikacija i provedba Konvencije Vijeća Europe
o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (CETS br. 201)

Zagreb, 27.- 28. listopada 2011.

 

Opće informacije

Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorištavanja trajni je cilj Vijeća Europe. Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja usvojena je 2007. godine u Lanzaroteu, Španjolska („Konvencija iz Lanzarotea“).

Do danas je Konvenciju potpisalo 28, a ratificiralo 15 zemalja članica. Konvencija je stupila na snagu 1. srpnja 2010. godine uslijed njezine pete ratifikacije. Odbor stranaka sastavljen od predstavnika Stranaka Konvencije uspostavit će se 2011. godine s ciljem praćenja njezine provedbe. Sustavno praćenje provedbe Konvencije bit će jedno od njezinih glavnih uporišta.

„Konvencija iz Lanzarotea“ prvi je međunarodni sporazum kojim se kriminalizira seksualno nasilje. Ona na sveobuhvatan i iscrpan način obuhvaća zaštitu djece od ovakvih kaznenih djela te konsolidira postojeće standarde na ovom području. Ovaj novi instrument također je namijenjen popunjavanju praznina u međunarodnim instrumentima i nacionalnim zakonodavstvima, osiguravajući koherentnost u čitavoj Europi i omogućujući jednaku zaštitu za svu djecu uspostavljanjem jasnih zajedničkih standarda i definicija, koji moraju biti primjenjivi u svim zemljama, a osobito usklađivanjem kaznenog prava i ostalih relevantnih mjera.

Prvenstveno s naglaskom na zaštitu najboljeg interesa djece, Konvencija obuhvaća sljedeće glavne aspekte:

bullet

preventivne mjere i mjere zaštite;

bullet

pomoć djeci žrtvama i njihovim obiteljima;

bullet

programe ili mjere intervencije za počinitelje seksualnog nasilja nad djecom;

bullet

kaznena djela, uključujući nekoliko posve novih kaznenih djela, poput vrbovanja djece;

bullet

istražne postupke naklonjene djetetu i postupke progona počinitelja usmjerene na dobrobit djeteta;

bullet

bilježenje i pohranjivanje podataka o osuđenim počiniteljima kaznenog djela seksualnog nasilja;

bullet

međunarodnu suradnju;

bullet

mehanizme praćenja s ciljem osiguravanja provedbe odredaba Konvencije.

Preventivne mjere uključuju pronalaženje, zapošljavanje i obuku osoba koje rade s djecom, kako bi djeca postala svjesna rizika i kako bi naučila zaštititi se. Konvencija također uspostavlja programe podrške žrtvama, uspostavlja telefonske linije za pomoć i osigurava da se određena vrsta ponašanja klasificira kao kazneno djelo. Konvencija kriminalizira korištenje novih tehnologija kojim se djetetu nanosi šteta ili ga se zlostavlja.

Provedbu Konvencije iz Lanzarotea treba sagledati u odnosu na postupovno pravo i odredbe o međunarodnoj suradnji iz Konvencije o kibernetičkom kriminalu, koji pružaju važne provedbene alate za istraživanje kibernetičkog kriminala, uključujući kaznena djela vezana uz seksualno iskorištavanje i seksualno nasilje nad djecom. Konvencija o kibernetičkom kriminalu jedini je multilateralni sporazum koji se bavi pitanjima kibernetičkog kriminala koji se primjenjuje u mnogim državama dok je u drugim provedba u tijeku.

Nadalje, Konvencija o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja uvodi mjere praćenja počinitelja i potencijalnih počinitelja.

U studenome 2010. godine Vijeće Europe je pokrenulo paneuropsku kampanju „JEDNO od PET“ protiv nasilja, uključujući i seksualno nasilje, sa sljedećim ciljevima:

promicanje potpisivanja, ratifikacije i provedbe Konvencije o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, koja je stupila na snagu 1. srpnja 2010. godine te je otvorena za potpis promatračima i državama koje nisu članice Vijeća Europe;

podizanje razine svijesti europskih društava o stvarnim razmjerima seksualnog nasilja nad djecom te pružanja znanja i praktičnih rješenja za sprječavanje i prijavljivanje seksualnog nasilja, djeci, roditeljima i stručnjacima.

Glavna pitanja na koja će Kampanja odgovoriti odnose se na sprječavanje i borbu protiv seksualnog iskorištavanja i seksualnog nasilja nad djecom, trgovanja djecom i internetskog kriminala žrtva kojega su djeca. Kampanja će također imati snažnu dimenziju sudjelovanja djece. Više informacija o Kampanji možete naći na stranici: www.coe.int/oneinfive.