Council of Europe Internet portal
Strona główna
O Radzie Europy
  Dla prasy
Komunikaty
Zasoby multimedialne
Ściągnij logo
Szczytu

Zdjęcia
17 maja 2005
16 maja 2005
Zdjęcia ze Szczytu
Szczyt Młodzieży
Parada Schumana
Posiedzenie MOP
Przygotowania do Szczytu
Ściągnij
Przyjęte teksty
  Deklaracja finalna
Plan działania
W skrócie
  Dlaczego Szczyt?
Cele Szczytu
Dokumenty
  Lista Szefów Delegacji
Lista mówców
Program
Przyjęte dokumenty
Przemówienia
Relacje z posiedzeń
Życiorysy
Bliżej
  Dossier tematyczne
  Ważne stronyPolskie przewodnictwo
Polska strona o Szczycie
Stałe polskie przedstawicielstwo
  Biura Informacyjne
Strony internetowe państw
Strony internetowe "O Szczycie"
Archiwum
Poprzednie Szczyty
Część tekstów jest dostępna tylko i wyłącznie w wersji oryginalnej
Cele Szczytu
W tym roku Szczyt Szefów Państw i Rządów Rady Europy odbędzie się 16 i 17 maja w stolicy Polski,Warszawie – mieście o symbolicznym znaczeniu dla historii Europy.

Celem Szczytu jest zapewnienie, żeby działalność Rady Europy zachowała istotne znaczenie dla 800 milionów obywateli żyjących w 46 państwach członkowskich i żeby prace Organizacji podejmowały wyzwania, przed którymi Europejczycy stają w nowym stuleciu. Szczyt zdefiniuje przyszłe cele i priorytety Rady Europy, formułując jej nowy mandat polityczny. Szczyt wzmocni – na najwyższym szczeblu politycznym – rolę Rady Europy w nowej sytuacji na świecie i w Europie.

Oczekuje się również, ze nadchodzący Szczyt:

- potwierdzi i wzmocni podstawową misję Rady Europy, polegającą na ochronie i promowaniu praw człowieka, demokracji i rządów prawa na całym Kontynencie;

- umocni ogólnoeuropejski dialog polityczny na szczeblu międzyrządowym, międzyparlamentarnym, regionalnym i lokalnym;

- wprowadzi reformę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, obejmującą sprawniejsze załatwianie skarg i przyspieszenie procesu podejmowania decyzji przez Trybunał;

- rozwinie działania wspierające spójność społeczną, dialog międzykulturowy i demokratyczne obywatelstwo;

- doprowadzi do umocnienia stosunków i współpracy z Unią Eurpejską, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i, być może, z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Wydaje się, że w związku ze Szczytem następujące kwestie zostaną poddane dokładniejszej analizie: handel ludźmi, terroryzm, ochrona mniejszości narodowych, pranie brudnych pieniędzy, korupcja, przestępczość zorganizowana, przemoc wobec dzieci, posługiwanie się internetem, swoboda przemieszczania się Europejczyków na całym kontynencie, ruchy migracyjne i problematyka wysiedleń.

04.2005

.