Szczyt Młodzieży - Warszawa, 15-16 Maja 2005
Uczestnicy Szczytu Młodzieży, zgromadzeni w Warszawie w dniach 15 i 16 maja, wyrazili swoją prośbę, aby uznano "znaczącą rolę Rady Europy w architekturze europejskiej oraz wspierano zadania młodzieży i organizacji młodzieżowych jako kluczowych aktorów w tworzeniu Europy". Deklaracja finalna zostanie przekazana Szefom Państw i Rządów, 17 maja, we wtorek przed południem. (więcej...)
Deklaracja finalna

Terry Davis : ''Jedną z misji Rady Europy jest promowanie i wspieranie edukacji w zakresie demokratycznego społeczeństwa''
Czynny udział jest kluczem do zdrowej demokracji i przejmowania odpowiedzialności przez obywateli, bez względu na wiek. Wydaje się nam dzisiaj naturalnym, że młodzież całej Europy gromadzi się pod jednym dachem, aby bronić tych samych, podstawowych wartości i dzielić te same aspiracje” oświadczył Sekretarz Generalny podczas otwarcia Szczytu Młodzieży 15 maja. (więcej...)
Przemówienie

"Kompas" – wydanie przewodnika edukacyjnego o prawach człowieka dla młodzieży (więcej...)

Giovanni di Stasi: ''Udział młodzieży w podejmowaniu decyzji w życiu publicznym jest ważny, aby budować demokratyczne społeczeństwo''
Z okazji Szczytu Młodzieży w Warszawie, 15 maja, Przewodniczący Kongresu oświadczył: ''Udział i czynne obywatelstwo dotyczą prawa, środków i możliwości uczestniczenia. Lokalne i regionalne zbiorowości spełniają ogromną rolę w propagowaniu uczestnictwa młodzieży''
Przemówienie

Lech Wałęsa, gość honorowy Szczytu Młodzieży
Lech Wałęsa, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i zarazem były Prezydent Polski wygłosił przemówienie 16 maja o godz. 9.30 w parlamencie.


  Wywiady
Renaldas Vaisbrodas, Przewodniczący Europejskiego Forum Młodzieży
Wywiad (w języku angielskim)
Lionel Schreiber, Przewodniczący Wspólnoty Europejskiej ds. Żydowskich Studentów
Wywiad (w języku francuskim)
Peter Lauritzen, Szef Departamentu ds. Młodzieży przy Radzie Europy
Wywiad (w języku francuskim)
  Dokumenty
Deklaracja finalna
Prezentacja Szczytu Młodzieży
Kalendarz (w języku angielskim)
Komunikat prasowy (w języku angielskim)
Program i informacje
Lista uczestników
Galeria zdjęć
  Ogólna Edukacja

Centrum Północ-Południe Rady Europy: Seminarium nt. ogólnej edukacji – 13 Maja 2005, Polska

  Kontakty prasowe
Rada Europy
Estelle Steiner
tel: +33 (0)3 88 41 33 35
kom.: +33 (0)6 08 46 01 57
[email protected]
Europejskie Forum Młodzieży
Patricia Sanchez
tel: +32 2 230 64 12
kom.: +32 484 126 859
[email protected]
  Ważne strony
Europejskie Forum Młodzieży
Strona internetowa Młodzieży przy Radzie Europy