Council of Europe Internet portal
Strona główna
O Radzie Europy
  Dla prasy
Komunikaty
Zasoby multimedialne
Ściągnij logo
Szczytu

Zdjęcia
17 maja 2005
16 maja 2005
Zdjęcia ze Szczytu
Szczyt Młodzieży
Parada Schumana
Posiedzenie MOP
Przygotowania do Szczytu
Ściągnij
Przyjęte teksty
  Deklaracja finalna
Plan działania
W skrócie
  Dlaczego Szczyt?
Cele Szczytu
Dokumenty
  Lista Szefów Delegacji
Lista mówców
Program
Przyjęte dokumenty
Przemówienia
Relacje z posiedzeń
Życiorysy
Bliżej
  Dossier tematyczne
  Ważne stronyPolskie przewodnictwo
Polska strona o Szczycie
Stałe polskie przedstawicielstwo
  Biura Informacyjne
Strony internetowe państw
Strony internetowe "O Szczycie"
Archiwum
Poprzednie Szczyty
Część tekstów jest dostępna tylko i wyłącznie w wersji oryginalnej

-

Szczyt Młodzieży Rady Europy – 15 -16 Maja 2005, Warszawa (Polska)

Szczyt Młodzieży

Szczyt Młodzieży Rady Europy będzie przebiegał równolegle do Szczytu Szefów Państw i Rządów Rady Europy. Kolejno odbędzie się w niedzielę, 15 maja oraz w poniedziałek, 16 maja w siedzibie polskiego parlamentu – Sejmu. Terry Davis, Sekretarz Generalny Rady Europy, jak również polskie osobistości z życia politycznego będą uczestniczyć w jego otwarciu 15 maja.

W odniesieniu do organizacji kampanii europejskiej dla młodzieży i przez młodzież przeciwko rasizmowi i nietolerancji, zostanie przyjęta deklaracja, mająca za zadanie promowanie różnorodności i aktywnego uczestnictwa. Powyższy dokument zostanie również przedstawiony podczas Szczytu Szefów Państw i Rządów celem uzyskania ich akceptacji.

Jakie są główne założenia Szczytu?

Podstawowym celem Szczytu jest umożliwienie młodym ludziom przedstawienia ich opinii w kluczowych kwestiach, które będą rozpatrywane podczas Szczytu Szefów Państw i Rządów Rady Europy: demokracji, praw człowieka i rządów prawa, stanowiących trzy filary Rady Europy, ale również w sprawie priorytetów Organizacji na nadchodzące lata oraz oczekiwań młodych ludzi, związanych z przyszłym programem działań Rady Europy w kwestiach dotyczących młodzieży.

Szczyt stanowi unikalną okazję dla młodzieży i dla organizacji młodzieżowych do wspólnego uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji i kształtowania Europy jutra wokół wspólnych wartości, przekazywania ich idei bezpośrednio decydentom oraz promowania polityki dotyczącej młodzieży.

Kim są uczestnicy?

Około stu młodych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, reprezentujących pozarządowe, polityczne i religijne organizacje młodzieżowe, a także zrzeszenia mniejszości i studentów z 48 państw sygnatariuszy Konwencji Kulturalnej Rady Europy będzie uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Kim są organizatorzy?

Grupa robocza zajmująca się organizacją Szczytu Młodzieży składa się z przedstawicieli:
- polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
- Europejskiego Forum Młodzieży reprezentującego 93 organizacje młodzieżowe (krajowe rady młodzieży lub międzynarodowe pozarządowe federacje młodzieży) Rady Europy oraz Unii Europejskiej;
- Rady Konsultacyjnej Dyrekcji Sportu i Młodzieży Rady Europy składającej się z 30 przedstawicieli organizacji i pozarządowych sieci młodzieżowych;
- Sekretariatu Dyrekcji Sportu i Młodzieży Rady Europy;
- Biura Informacji Rady Europy w Warszawie;
- Polskiej Narodowej Agencji Programu Młodzież UE;
- polskich organizacji studenckich.

Przegląd wydarzeń związanych ze Szczytem Młodzieży

Szczytowi będzie towarzyszył program wydarzeń zorganizowany pod hasłem „Młodzież – Europa – Przyszłość”, zrealizowany przez polskie organizacje europejskie. Działania te mają na celu stworzenie pomostu między obywatelami, a przywódcami politycznymi oraz otwarcie debaty na temat przyszłości Europy i Europejczyków. Program składa się z:

Sobota 14 Maja 2005

- seminarium na temat „Europy i stosunków transatlantyckich na przestrzeni 20 lat” organizowane przez Fundację im. Konrada Adenauera;
- seminarium zatytułowane „B.U.T. – dlaczego nie UE?” (B. Białoruś, U. Ukraina, T. Turcja), organizowane przez Forum Młodych Dyplomatów;
- seminarium na temat „Jaka będzie przyszłość demokracji wobec braku inicjatywy młodych ludzi w wyborach i życiu politycznym?” organizowane przez Instytut Spraw Politycznych;
- seminarium na temat „Konstytucja dla Europy: Kto jest tym zainteresowany?” organizowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności;
- imprezy organizowane przez Fundację im. Heinricha Bölla;
- szkolenie na temat europejskiego obywatelstwa, organizowane w dniach od 11 do 15 maja przez Polskie Biuro Programu Młodzieży UE, w kontekście porozumienia o partnerstwie między Radą Europy i Komisją Europejską w oparciu o europejskie szkolenie młodych instruktorów, zostanie udostępnione 14 maja innym polskim uczestnikom. Ekspozycja objazdowa na temat europejskiego wolontariatu zostanie powitana w Warszawie 14 maja;
- inne imprezy na temat historii i korupcji, organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej;

Wymienione imprezy odbędą się w ciągu dnia, w różnych salach konferencyjnych Sejmu (parlamentu) i zostaną podsumowane przez delegatów podczas finalnej dyskusji, która będzie mieć miejsce w Senacie. Wyniki zostaną przedstawione podczas Szczytu Młodzieży.

- seminarium na temat „Europejska tożsamość” organizowane przez Fundację im. Friedricha Eberta (miejsce do uzgodnienia) w kontekście Roku Polsko-Niemieckiego;
- posiedzenie Komitetu Łącznikowego Organizacji Pozarządowych przy Radzie Europy (na Uniwersytecie Warszawskim), w tematycznych grupach roboczych, jak również zwiedzanie pomnika Warszawskiego Getta;
- działania stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży „Szansa”, mające na celu wydanie polskiej wersji „Compass” w Warszawie i równolegle na 32 stronach internetowych (Krajowe Centrum Szkoleniowe ds. zatrudnienia nauczycieli);
- dwa posiedzenia na najwyższym szczeblu, jedno skupiające ministrów Spraw Zagranicznych Niemiec, Polski i Ukrainy, drugie, eurpejskie środowisko intelektualistów, organizowane przez Informacyjne Biuro Rady Europy we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych (Belweder);
- imprezy organizowane przez Polsko-Amerykańsko-Ukraińską Fundację dla młodych Ukraińców.

Niedziela 15 Maja 2005

Tradycyjna Parada Schumana, organizowana przez Polską Fundację im. Roberta Schumana i poświęcona Radzie Europy, przejdzie głównymi ulicami Warszawy i zakończy swoje przejście w Wiosce Europejskiej w centrum miasta. Liczne organizacje społeczne, takie jak Hufce Harcerskie, Europejskie Forum Młodzieży, Fundacja im. Freidricha Eberta, Polskie Biuro Programu Młodzieży UE, Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak również Rada Europy przewidują stoiska informacyjne w Wiosce Europejskiej. Proeuropejski festiwal uliczny, tak popularny, zjednoczył już około 10 000 do 12 000 osób w 2004.

Wieczorem zostanie przewidziany koncert plenerowy z udziałem orkiestr: polskiej, niemieckiej i ukraińskiej jako wydarzenie uświetniające Rok Polsko-Niemiecki i Rok Polsko-Ukraiński, który rozpocznie się 1 kwietnia.

Centrum Edukacji Obywatelskiej, skupiające 15 organizacji pozarządowych, aktywnych w tej dziedzinie, zorganizuje imprezy związane z uczestnictwem młodzieży w procesie demokratycznym, które zostaną poddane selekcji (miejsce spotkania do uzgodnienia).

Akademia Sztuk Pięknych zainicjuje imprezę na temat ekspozycji sztuki Rady Europy oraz jubileuszu 25-lecia Solidarności, jak również przedstawi dzieła artystów ukraińskich, mołdawskich, rumuńskich i polskich.

Program, opracowany we współpracy z Biurem Informacji Rady Europy, z miastem Warszawa i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, przewiduje:

- konferencje z udziałem znamienitych osobistości, organizowane przez Instytucje Kulturalne w Warszawie i Uniwersytet Warszawski,
- imprezy prowadzone we współpracy z 22 Biurami Informacji Rady Europy, aby podkreślić znaczenie Szczytu poza Polską,
- publikacja dzieł o Polsce i Radzie Europy, np. vademecum prawne o Konwencji Europejskiej Praw Człowieka (w Wiosce Europejskiej),
- wieczorne prezentacje kinowe, muzyki jazzowej i muzealne, koncert Klezmera oraz koncerty muzyki klasycznej.