Council of Europe Internet portal
Strona główna
O Radzie Europy
  Dla prasy
Komunikaty
Zasoby multimedialne
Ściągnij logo
Szczytu

Zdjęcia
17 maja 2005
16 maja 2005
Zdjęcia ze Szczytu
Szczyt Młodzieży
Parada Schumana
Posiedzenie MOP
Przygotowania do Szczytu
Ściągnij
Przyjęte teksty
  Deklaracja finalna
Plan działania
W skrócie
  Dlaczego Szczyt?
Cele Szczytu
Dokumenty
  Lista Szefów Delegacji
Lista mówców
Program
Przyjęte dokumenty
Przemówienia
Relacje z posiedzeń
Życiorysy
Bliżej
  Dossier tematyczne
  Ważne stronyPolskie przewodnictwo
Polska strona o Szczycie
Stałe polskie przedstawicielstwo
  Biura Informacyjne
Strony internetowe państw
Strony internetowe "O Szczycie"
Archiwum
Poprzednie Szczyty
Część tekstów jest dostępna tylko i wyłącznie w wersji oryginalnej

Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Włodzimierza Cimoszewicza, na temat decyzji Rady Europy, podjętej 8 lipca 2004 r., o zwołaniu Trzeciego Szczytu

"Polska gratuluje podjęcia decyzji przez Radę Europy o zwołaniu Szczytu. Jesteśmy zaszczyceni, że propozycja Polski o zorganizowaniu tego wydarzenia w naszym kraju została przyjęta i że Trzeci Szczyt Rady Europy będzie miał miejsce w Warszawie w dniach 16-17 maja 2005 r.

Wyrażam przekonanie, że to zebranie, zaplanowane jako Szczyt europejskiej jedności, wniesie dodatkową wartość i będzie punktem wyjścia dla procesu europejskiego.

Ustanowienie porządku dnia Szczytu i przygotowanie ewentualnego planu działania organizacji, który zostanie przyjęty podczas Szczytu, są już w toku. Te dwa dokumenty powinny nakreślić nowoczesny, europejski wymiar, opierający się na współpracy z innymi partnerami, a w szczególności z Unią Europejską i OBWE.

Jako gospodarz Szczytu, Polska dołoży wszelkich starań, by zapewnić sprawną organizację tego wydarzenia i przyczynić się do jego powodzenia dla Europy i jej obywateli. Z góry dziękujemy wszystkim państwom członkowskim za współpracę, wzbogacającą zorganizowanie tego nowego Szczytu.

Warszawa, 9 lipca 2004 r."

04.2005