Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Włodzimierza Cimoszewicza, na temat decyzji Rady Europy, podjętej 8 lipca 2004 r., o zwołaniu Trzeciego Szczytu

"Polska gratuluje podjęcia decyzji przez Radę Europy o zwołaniu Szczytu. Jesteśmy zaszczyceni, że propozycja Polski o zorganizowaniu tego wydarzenia w naszym kraju została przyjęta i że Trzeci Szczyt Rady Europy będzie miał miejsce w Warszawie w dniach 16-17 maja 2005 r.

Wyrażam przekonanie, że to zebranie, zaplanowane jako Szczyt europejskiej jedności, wniesie dodatkową wartość i będzie punktem wyjścia dla procesu europejskiego.

Ustanowienie porządku dnia Szczytu i przygotowanie ewentualnego planu działania organizacji, który zostanie przyjęty podczas Szczytu, są już w toku. Te dwa dokumenty powinny nakreślić nowoczesny, europejski wymiar, opierający się na współpracy z innymi partnerami, a w szczególności z Unią Europejską i OBWE.

Jako gospodarz Szczytu, Polska dołoży wszelkich starań, by zapewnić sprawną organizację tego wydarzenia i przyczynić się do jego powodzenia dla Europy i jej obywateli. Z góry dziękujemy wszystkim państwom członkowskim za współpracę, wzbogacającą zorganizowanie tego nowego Szczytu.

Warszawa, 9 lipca 2004 r."

04.2005