Poprzednie Szczyty
Październik 1993, Szczyt Rady Europy w Wiedniu nakreślił wówczas nowe zadania. Szefowie Państw i Rządów podjęli decyzję o nadaniu Radzie Europy roli strażnika w zakresie bezpieczeństwa demokratycznego opartego na prawach człowieka, demokracji i państwie prawa. Bezpieczeństwo demokratyczne jest równocześnie elementem bezpieczeństwa militarnego gdyż stanowi warunek stabilności i pokoju na kontynencie.

Październik 1997, Szefowie Państw i Rządów przyjęli Plan Działania podczas Szczytu Rady Europy w Strasburgu, aby podkreślić znaczenie prac Rady Europy w czterech dziedzinach takich jak: demokracja i prawa człowieka, spójność społeczna, bezpieczeństwo obywateli, wartości demokratyczne i różnorodność kulturowa.

 

  Szczyt w Strasburgu, 1997
Deklaracja Końcowa
Plan Działania
Przemówienia ze  Szczytu
  Szczyt w Wiedniu, 1993
Deklaracja Wiedeńska