Council of Europe Internet portal
Strona główna
O Radzie Europy
  Dla prasy
Komunikaty
Zasoby multimedialne
Ściągnij logo
Szczytu

Zdjęcia
17 maja 2005
16 maja 2005
Zdjęcia ze Szczytu
Szczyt Młodzieży
Parada Schumana
Posiedzenie MOP
Przygotowania do Szczytu
Ściągnij
Przyjęte teksty
  Deklaracja finalna
Plan działania
W skrócie
  Dlaczego Szczyt?
Cele Szczytu
Dokumenty
  Lista Szefów Delegacji
Lista mówców
Program
Przyjęte dokumenty
Przemówienia
Relacje z posiedzeń
Życiorysy
Bliżej
  Dossier tematyczne
  Ważne stronyPolskie przewodnictwo
Polska strona o Szczycie
Stałe polskie przedstawicielstwo
  Biura Informacyjne
Strony internetowe państw
Strony internetowe "O Szczycie"
Archiwum
Poprzednie Szczyty
Część tekstów jest dostępna tylko i wyłącznie w wersji oryginalnej

-
Ten wywiad nie podlega ochronie z zakresu praw autorskich i przeznaczony jest do powszechnej publikacji

Wywiad z Giovanni di Stasi, Przewodniczącym Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy

8 luty 2005 r.


Przeprowadzający wywiad: Jako Przewodniczący Kongresu, czego oczekuje Pan od Trzeciego Szczytu Szefów Państw i Rządów?

Giovanni di Stasi: Sądzę, że będzie to bardzo ważne wydarzenie. Przede wszystkim musimy pamiętać i podkreślić fakt, że w przestrzeni europejskiej Rada Europy i Unia Europejska dążą do zbudowania nowej Europy. A w tej nowej Europie, instrumenty prawne i wartości Rady Europy będą odgrywały ważną rolę.

Wśród innych, ważnych działań Rady Europy powinniśmy – moim zdaniem – podkreślać rolę Kongresu, strategiczną rolę Kongresu, ponieważ popiera on decentralizację, popiera reformy instytucjonalne, a ponadto nadzoruje jakość demokracji samorządowej w całej Europie.

Jednak należy dodać, że poza demokracją bardzo potrzebujemy mocniejszej spójności - i ku temu zmierzamy - dokładamy wielu starań we współpracę pomiędzy różnymi regionami, różnymi miastami na całej przestrzeni europejskiej. Sądzę, że powinno się to spotkać z pełnym uznaniem, bo ostatecznie najważniejsze jest by Europie zapewnić demokratyczne społeczeństwo, europejskiemu społeczeństwu zaś dać nadzieję na polepszenie jakości życia.

Właśnie nad tym pracujemy i jestem przekonany, że Trzeci Szczyt nada naszym projektom nowych ram.

04.2005