-
Ten wywiad nie podlega ochronie z zakresu praw autorskich i przeznaczony jest do powszechnej publikacji

Wywiad z Giovanni di Stasi, Przewodniczącym Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy

8 luty 2005 r.


Przeprowadzający wywiad: Jako Przewodniczący Kongresu, czego oczekuje Pan od Trzeciego Szczytu Szefów Państw i Rządów?

Giovanni di Stasi: Sądzę, że będzie to bardzo ważne wydarzenie. Przede wszystkim musimy pamiętać i podkreślić fakt, że w przestrzeni europejskiej Rada Europy i Unia Europejska dążą do zbudowania nowej Europy. A w tej nowej Europie, instrumenty prawne i wartości Rady Europy będą odgrywały ważną rolę.

Wśród innych, ważnych działań Rady Europy powinniśmy – moim zdaniem – podkreślać rolę Kongresu, strategiczną rolę Kongresu, ponieważ popiera on decentralizację, popiera reformy instytucjonalne, a ponadto nadzoruje jakość demokracji samorządowej w całej Europie.

Jednak należy dodać, że poza demokracją bardzo potrzebujemy mocniejszej spójności - i ku temu zmierzamy - dokładamy wielu starań we współpracę pomiędzy różnymi regionami, różnymi miastami na całej przestrzeni europejskiej. Sądzę, że powinno się to spotkać z pełnym uznaniem, bo ostatecznie najważniejsze jest by Europie zapewnić demokratyczne społeczeństwo, europejskiemu społeczeństwu zaś dać nadzieję na polepszenie jakości życia.

Właśnie nad tym pracujemy i jestem przekonany, że Trzeci Szczyt nada naszym projektom nowych ram.

04.2005